Nawigacja

Aktualności

84. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na „nieludzką ziemię” – Rzeszów, 13 lutego 2024

W 84. rocznicę pierwszej masowej, sowieckiej deportacji Polaków na „nieludzką ziemię” przypomnieli 13 lutego 2024 r. członkowie Związku Sybiraków w Rzeszowie. 

Rzeszowskie uroczystości rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Górnego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, po jej zakończeniu Sybiracy przeszli przed pomnik Sybiraków. Pomnik ten został odsłonięty w 2014 r., przedstawia brnącego w śniegu zesłańca, który zostawia za sobą ślady, na których są nazwy miejscowości - miejsc katorgi i śmierci Polaków - Kołyma, Omsk, Archangielsk, Swierdłowsk i Irkuck.

Prezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków, który jest synem zesłańca wspomina, że ojciec w czasach PRL-u bał się mówić o tamtej historii. Dlatego jego misją jest teraz jej utrwalanie, bardzo ważne w sytuacji, gdy Sybiraków jest coraz mniej.

W uroczystościach w Parku Sybiraka uczestniczyli Józef Sieńko, prezes Związku Sybiru Oddział w Rzeszowie wraz z członkami Danutą Zedanją i Anatolem Karewiczem, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, a także młodzież X Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, które 3 lata temu przyjęło imię Sybiraków. Podczas uroczystości kadeci oddziału przygotowania wojskowego złożyli uroczyste ślubowanie.

W ten sposób uczniowie szkoły czczą pamięć o ludziach, którzy w nieludzkich warunkach wyjeżdżali z Polski i ginęli na Syberii, tylko dlatego, że byli Polakami. Związek Sybiraków przekazał szkole sztandar, sztandar, który służy podczas wszystkich uroczystościach szkolnych.

Związek Sybiraków szacuje, że w ramach czterech deportacji władze sowieckie wywiozły ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej ponad milion Polaków. Na nieludzkiej ziemi zginął co trzeci z zesłańców.

do góry