Nawigacja

Aktualności

XVI Obchody Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Kołaczycach – 24 stycznia 2024

Dla pamięci o tragedii Holokaustu oraz aby budować tolerancję i kształtować obecną rzeczywistość jako cywilizację miłości i pokoju organizowane są po raz XVI na Podkarpaciu Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci  o Ofiarach Holocaustu.

24 stycznia 2024 r. w Kołaczycach, w powiecie jasielskim przy zbiorowej mogile na Podzamczu społeczność kołaczycka, przedstawiciele władz samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty Delegatury w Krośnie, Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc oraz młodzież i harcerze z 307 Kołaczyckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Wilki” uczciła pamięć Żydów, którzy podzielili los narodu skazanego przez Niemców na zagładę.

Złożono kwiaty i zapalono światło pamięci oraz przybliżono historię mogiły, która jest miejscem zbiorowego mordu z 12 sierpnia 1942 r. 260 osób wyznania mojżeszowego z Kołaczyc, Nawsia Kołaczyckiego i Brzostka z rodzin: Allachów, Aronów, Berów, Bodków, Chabków, Eilów, Kloców, Krauzów, Krautów, Mośków, Mortków, Ryfków, Szermerów, Ślamów, Usier, Waldów, Walachów, Wienbergów oraz Zibbergerów. W akcji zamordowania Żydów zaangażowani byli funkcjonariusze gestapo z Jasła: Helmut Mentz, Karol Haich, Leopold Bacher i starosta jasielski Walter Gentz.  

Miejsce to przez lata było zapomniane. W miejscu mordu był tylko płaski kamień – pomnik. Nie wiadomo kto go umieścił ani kiedy. Mogiła została odnowiona w 70. rocznicę mordu w 2012 r. Obecny pomnik powstał we współpracy z Gminą Kołaczyce i został wybudowany przez Brzostek Jewish Heritage Project w 2012 r., który był odpowiedzialny za odbudowę cmentarza żydowskiego w Brzostku w 2009 r. Na mogile pozostawiono dawny kamień i dodano nową tablicę z inskrypcją w językach hebrajskim i polskim, według projektu prof. Jonathana Webbera z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do mogiły prowadzi ścieżka stromym zboczem przez las. 

Żydzi do Kołaczyc przybyli, mimo obowiązującego zakazu osiedlania się do 1867 r., pod koniec XVII wieku i należeli do frysztackiej gminy wyznaniowej. Ostatnim cadykiem w Kołaczycach był Chaim Baruch Halberstam, prawnuk cadyka z Nowego Sącza. Na początku XX wieku stanowili około 14 procent mieszkańców Kołaczyc i Nawsia Kołaczyckiego. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało około 200 Żydów.

Uczestnicy obchodów obejrzeli wystawę prezentowaną w Izbie Muzealnej w Kołaczycach „Kobiety w KL Auschwitz” oraz wysłuchali referatu dr hab. Elżbiety Rączy poświęconego zagładzie Żydów podczas II wojny światowej oraz szeroko rozumianej pomocy udzielanej przez Polaków ofiarom holokaustu. 

do góry