Nawigacja

Aktualności

Uroczystości związane z XVI obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu – Leżajsk, 17 stycznia 2024

17 stycznia 2024 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się uroczystości w ramach XVI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. 

We wstępie dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński przedstawił zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: etatowy członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański oraz członkowie Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej: dr Dariusz Półćwiartek, przewodniczący, Antoni Bereziewicz i Stanisław Chmura oraz Mariusz Konior, dyrektor Powiatowego Canrtum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. 

Nie zabrakło również młodzieży z Zespółu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku z opiekunem Andrzejem Tofilskim i Zespółu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku pod opieką Katarzyny Wiatrowicz.

W części artystycznej chór „Cantiamo” pod batutą Barbary Kuczek – grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku – przedstawił program muzyczny, w którym znalazły się następujące utwory: kolęda katyńska „Betlejem polskie”, pieśń żydowska  „Hava Nagila” (Jednego Serca Jednego Ducha) zaśpiewana w języku hebrajskim oraz utwór „Chwalmy Pana”.

Następnie dr Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach wygłosiła prelekcję pt. „Polacy represjonowani za pomoc Żydom na terenie okupowanej przez Niemców Polski”, w której wyjaśniła zebranym kulisy polityki niemieckiej wobec społeczeństwa polskiego w tej kwestii oraz postawy Polaków w stosunku do Żydów w okresie Holokaustu.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Zagłada Żydów na Ziemiach Polskich pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Wystawa jest podzielona na kilka bloków tematycznych i na konkretnych przykładach ukazuje tą złożoną tematykę.  Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona została pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich uratowanych przez Polaków.

Więcej o wystawie, która dostępna będzie do zwiedzania w Muzeum Ziemi Leżajskiej do 31 stycznia 2024 r. pod linkiem: https://rzeszow.tvp.pl/75346563/muzeum-ziemi-lezajskiej-przypomina-o-ofiarach-holokaustu
 

Organizatorami wydarzenia było:

  • Muzeum Ziemi Leżajskiej,
  • Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie,
  • Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
do góry