Nawigacja

Aktualności

Spotkanie autorskie z dr. Bogusławem Wójcikiem i prezentacja książki „Być pomocnikiem partii”. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko - leninowskiej – Rzeszów, 23 stycznia 2024

Spotkanie autorskie z dr. Bogusławem Wójcikiem oraz prezentacja jego najnowszej książki „Być pomocnikiem partii”. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko - leninowskiej i odbyło się w Sali konferencyjnej IPN Oddział w Rzeszowie. Jego moderatorem był dr Paweł Fornal. 

Autor opowiedział  m.in. o tym:

  • Do czego sprowadzała się obrzędowość socjalistyczna?
  • Czy ideologia może być skutecznym motywatorem?
  • Dlaczego komunizm okazał się systemem religiopodobnym?

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ) zostało utworzone 28 kwietnia 1969 r. w Warszawie podczas zjazdu delegatów Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Zjednoczenie obu tych stowarzyszeń działających od 1957 r., nastąpiło z inspiracji i pod dyktando towarzyszy z KC PZPR. Powierzyli oni też działaczom TKKŚ zadanie krzewienia w nowoczesny sposób światopoglądu racjonalistycznego, opartego na dorobku nauki i socjalistycznych zasadach współżycia między ludźmi oraz doprowadzenia do laicyzacji wszystkich aspektów życia społecznego w Polsce.

Wśród podstawowych form działalności TKKŚ znalazły się: odczyty, uniwersytety powszechne dla rodziców, działalność wydawnicza, działalność szkoleniowa, kluby młodych racjonalistów, uniwersytety młodych racjonalistów, turnieje i olimpiady filozoficzne oraz promowanie obrzędowości świeckiej. Próby przekształcenia mieszkańców Polski w społeczeństwo socjalistyczne o własnym światopoglądzie i formach obrzędowości utrudniły w znacznym stopniu wybór kard. Karola Wojtyły na papieża oraz Rewolucja Solidarności.

Porażka TKKŚ jako inicjatora i propagatora różnych działań związanych z laicyzacją społeczeństwa w Polsce wynikała jednak przede wszystkim z podrzędnej roli, jaką pełniło to stowarzyszenie wobec PZPR. Spełniało ono bowiem rolę kolejnego „pasa transmisyjnego”, wykorzystywanego przez partię w programie przekształcania społeczeństwa za pomocą „kultury socjalistycznej”. Ani rządzącym, ani działaczom TKKŚ nie udało się też stworzyć realnej przeciwwagi dla Kościoła katolickiego. Wszelka aktywność w tym zakresie sprowadzała się do różnych form imitowania, a zarazem prób neutralizowania oddziaływania Kościoła.

Spotkanie odbyło się w ramach działań Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, który działa przy IPN Oddział w Rzeszowie. 

do góry