Nawigacja

Aktualności

Lekcja archiwalna dla studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów, 20 października 2023

20 października 2023 r. w siedzibie rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej gościli studenci I roku II stopnia historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca. Zajęcia prowadzili pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie Agnieszka Skrzypek i Karol Krzyszczuk.

Podczas lekcji archiwalnej przedstawiono oryginalne dokumenty obrazujące organizację i działalność organów bezpieczeństwa publicznego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Zgromadzeni mieli również możliwość wglądu w oryginalne dokumenty dotyczące Alicji Wnorowskiej, która  w 1947 r. (będąc w ósmym miesiącu ciąży) za swoją działalność na rzecz Brygad Wywiadowczych AK, następnie podległych Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, a ostatecznie Zrzeszeniu „WiN”, została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Ponadto, w ramach dzisiejszego spotkania Igor Witowicz zachęcił zgromadzonych do podjęcia współpracy z IPN w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci” w celu pozyskania i zabezpieczenia zbiorów prywatnych dla przyszłych pokoleń. W tej części spotkania zaprezentowano m.in. gazety: „Goniec Krakowski” z 1943 r.  wydawany w okresie okupacji niemieckiej w Krakowie z wykazami polskich oficerów zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu oraz „Nowe Życie” z 1944 r. - gazetę frontową dla ludności polskiej drukowaną w drukarni polowej Armii Czerwonej. Dokumenty te pochodzą ze zbioru Mieczysława Krasnopolskiego.

Studenci mieli również okazję obejrzenia zdjęć autorstwa Andrzeja Miśniakiewicza z Dubiecka – pokazujące m.in. żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących w Dubiecku 31 lipca 1944 r. oraz zdjęcia z kolekcji kpt. Edwarda Czwaczki – żołnierza PSZ na Zachodzie, uczestnika walk o Monte Cassino.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami, studentów oraz grupy zorganizowane na lekcje i spotkania archiwalne prowadzone w czytelni przez pracowników Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie (kontakt: archiwum.rzeszow@ipn.gov.pl tel. 17 86 06 057, 17 86 06 006).

do góry