Nawigacja

Aktualności

Konferencja poświęcona polskim i żydowskim dzieciom, zamordowanym podczas niemieckiej okupacji – Jarosław, 19 października 2023

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w ramach zadania na terenie zabytkowego kompleksu Jarosławskiego Opactwa, ul. Benedyktyńska 5, zorganizował  19 października 2023 r. konferencję, poświęconą polskim i żydowskim dzieciom, zamordowanym podczas niemieckiej okupacji.

W trakcie konferencji zaprezentowano dwa powiązane ze sobą zagadnienia okresu II wojny światowej.

W pierwszej części poruszono  temat pomocy, jakiej lokalna ludność udzielała w tym trudnym czasie szczególnie prześladowanej przez Niemców ludności żydowskiej. Na uwagę zasługuje przykład pomocy – jakim była bohaterska postawa Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, którzy za okazane przez siebie wsparcie zostali zamordowani przez Niemców wraz z dziećmi. Konferencja  przybliżyła także okrucieństwa wojny i prześladowań na tle narodowości czy rasy.

Druga część konferencji, była poświęcona polskim i żydowskim dzieciom, zamordowanym w trakcie niemieckiej okupacji przez Niemców i ich sprzymierzeńców na terenie województwa podkarpackiego – zwłaszcza w okolicach Jarosławia, Przeworska i Łańcuta.

PROGRAM KONFERENCJI:

  • prof. dr hab. WACŁAW WIERZBIENIEC – historyk; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z dziejami i kulturą Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunkami narodo­wościowymi i religijnymi na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej, Kościołem katolickim w XX wieku – jego rolą dobroczynności i filantropii w życiu społecznym. Jest autorem blisko 73 publikacji naukowych, w tym 3 mo­nografii i redakcji 2 prac zbiorowych. Jest także pomysłodawcą i współautorem Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu, które maj zasięg międzynarodowy. Tytuł wystąpienia: „Cudem przeżyli czas Zagłady. Trudne losy żydowskich dzieci podczas niemieckiej okupacji na przykładzie Luci Retman z Leżajska i Mosze Ostera z Rzeszowa”.
  • dr hab. ELŻBIETA RĄCZY – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego specjalizujący się w tematyce związanej z zagładą narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej i stosunków polsko – żydowskich. Autorka publikacji poświęconych zagładzie Żydom. Tytuł wystąpienia: „Holokaust na Podkarpaciu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru starostwa Jarosławskiego”
  • ks. dr. WITOLD BURDA – postulator procesu beatyfikacji rodziny Ulmów. Tytuł wystąpienia: „Sprawa Saula Goldmana z synami. Lei Didner  córką, Gołdy Gruenfeld oraz Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi”.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja w formie wystawy na wielkoformatowych planszach, poświęcona dzieciom, które padły w naszym regionie ofiarą II wojny światowej pt. „Dziecięcy Bohaterowie Holokaustu na Podkarpaciu” oraz obraz wykonany specjalnie na tę okazję, przedstawiający rodzinę Ulmów.

 

do góry