Nawigacja

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli „Zabić Polaków »Operacja polska« NKWD 1937-38” – Przeworsk, 28 marca 2023

  • Szkolenia Przeworsk 28 03 2023 marca w2

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zapraszają nauczycieli do wzięcia udziału w seminarium pt. „Zabić Polaków »Operacja polska« NKWD 1937-38”.

Szkolenie zostanie zorganizowane 28 marca 2023 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalbetta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku przy PZPW w Rzeszowie ul. Jagiellońska 16. Chęć uczestnictwa należy zgłosić pod numerem telefonu 17 86 06 054. Wszyscy obecni otrzymaja marteiały edukacyjne oeaz zaświadczenie o uczestnictwie. 

Operacja polska NKWD 1937-1938. Zagłada na polecenie Stalina.

Pewnej nocy 1937 roku NKWD otoczyło całą wieś Czarny Bór w Ukraińskiej SRS. – Od wczesnego ranka rozpoczęła się intensywna praca selekcyjna – zapamiętał Jan Sinicki. – Całą ludność wsi podzielono na trzy grupy: pierwsza – mężczyźni (których w większości natychmiast rozstrzeliwano w pobliskim lasku), druga – kobiety z małymi dziećmi (kierowano ich na wysiedlenie w Kazachstanie) i trzecia – dzieci powyżej 10 lat (kierowano je do dietdomów – sierocińców) – w celu wychowania na oddanych władzy radzieckiej patriotów ZSRR i całkowitego izolowania od jakichkolwiek związków z polskością.

Pierwsze ludobójstwo popełnione na Polakach rozegrało się na sowieckich bezkresach w latach 1937-1938. Machinę zagłady uruchomił rozkaz numer 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa, z 11 sierpnia 1937 r. Jej tryby pochłonęły Polaków zamieszkałych na ziemiach wcielonych traktatem ryskim w 1921 roku do Ukraińskiej oraz Białoruskiej SRS oraz tych z Odessy, Kijowa, Moskwy, Petersburga (wówczas: Leningradu), i wreszcie tych z dalekiej Syberii. Mikołaj Iwanow, historyk rosyjskiego pochodzenia zamieszkały w Polsce, obliczył, że w 1937 roku Polak stawał 36 razy częściej przed plutonem egzekucyjnym niż sowiecki obywatel innej narodowości.

Jak podają specjaliści z rosyjskiego Memoriału,
w ciągu niespełna 16 miesięcy aresztowano ponad 143 tys. osób,
osądzono prawie 140 tys.,
w tym na śmierć skazano co najmniej 111 091,
co daje gigantyczną liczbę 80 proc. oskarżonych

do góry