Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Emigracyjna prasa oraz ośrodki wydawnicze i wydawcy (1939–1990)” – Rzeszów, 12–13 października 2023

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy nadesłać do 31 lipca 2023 r.

W dniach 12 – 13 października 2023 r. Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie organizuje konferencję naukową, której celem jest ukazanie dziejów emigracyjnej prasy polskiej w latach 1939–1990 – tj. wydawnictw będących forum wypowiedzi polskiego wychodźstwa w latach drugiej wojny światowej oraz powojennej emigracji politycznej (z emigracją solidarnościową włącznie).

Zamiarem organizatorów jest pokazanie zarówno politycznej funkcji prasy emigracyjnej, jak również zadań wykonywanych przez nią w sferze kultury. Zależy nam m.in. na przedstawieniu dyskusji i polemik toczonych na jej łamach wokół różnych problemów nurtujących środowiska polskiej emigracji politycznej (np. sporu o legalizm czy stosunek do Polski ludowej oraz kolejnych kryzysów politycznych w PRL, kwestii polskiej polityki wschodniej oraz stosunków polsko-niemieckich), ale także wkładu emigracyjnej prasy w polską kulturę literacką. Chcielibyśmy również pokazać działania komunistycznej bezpieki (cywilnego i wojskowego wywiadu) wobec konkretnych wydawców i publicystów emigracyjnych.

Konferencja będzie dotyczyła różnych segmentów emigracyjnej prasy: wydawnictw stricte politycznych (partyjnych), czasopism historycznych, religijnych, wojskowych (kombatanckich) oraz społecznych (wydawanych – również w formie biuletynów – przez organizacje, związki i stowarzyszenia o różnorodnym charakterze).

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają referentom bezpłatny nocleg i wyżywienie. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane.

Zgłoszenia do udziału w konferencji zawierające temat i krótkie streszczenie prosimy nadesłać do 31 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną  na niżej wymienione adresy:

  1. Krzysztof A. Tochman, tel. 17/860-60-58, kom. 602 152 468, e-mail: krzysztof.tochman@ipn.gov.pl
  2. Krzysztof Kaczmarski,    tel. 17/860-60-25, kom. 602 711 372, e-mail: krzysztof.kaczmarski@ipn.gov.pl

Konferencji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydanych przez rzeszowski oddział IPN.

Szczegółowe informacje będziemy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane przez Państwa adresy.

do góry