Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Emigracyjna prasa oraz ośrodki wydawnicze i wydawcy (1939–1990)” – Jasionka, 4-5 października 2023

W dniach 4-5 października 2023 r. w G2A Arena, Jasionka 953, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie organizuje konferencję naukową, której celem jest ukazanie dziejów emigracyjnej prasy polskiej w latach 1939–1990 – tj. wydawnictw będących forum wypowiedzi polskiego wychodźstwa w latach drugiej wojny światowej oraz powojennej emigracji politycznej (z emigracją solidarnościową włącznie).

Zamiarem organizatorów jest pokazanie zarówno politycznej funkcji prasy emigracyjnej, jak również zadań wykonywanych przez nią w sferze kultury. Zależy nam m.in. na przedstawieniu dyskusji i polemik toczonych na jej łamach wokół różnych problemów nurtujących środowiska polskiej emigracji politycznej (np. sporu o legalizm czy stosunek do Polski ludowej oraz kolejnych kryzysów politycznych w PRL, kwestii polskiej polityki wschodniej oraz stosunków polsko-niemieckich), ale także wkładu emigracyjnej prasy w polską kulturę literacką. Chcielibyśmy również pokazać działania komunistycznej bezpieki (cywilnego i wojskowego wywiadu) wobec konkretnych wydawców i publicystów emigracyjnych.

Konferencja będzie dotyczyła różnych segmentów emigracyjnej prasy: wydawnictw stricte politycznych (partyjnych), czasopism historycznych, religijnych, wojskowych (kombatanckich) oraz społecznych (wydawanych – również w formie biuletynów – przez organizacje, związki i stowarzyszenia o różnorodnym charakterze).

Konferencji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydanych przez rzeszowski oddział IPN.

 

do góry