Nawigacja

Aktualności

Prezentacja leksykonu „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)” – Rzeszów, 2 marca 2023

„Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon”,  to najnowsza książka wydana pod red. nauk. dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.  

2 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie odbyła się prezentacja tego leksykonu, którą poprowadził dr hab. Dariusz Iwaneczko i opowiedział zebranym o swoich badaniach nad publikacją. Na podstawie ustaleń wiemy, że już w pierwszych dniach po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie dało się poznać prawdziwe oblicze Sowietów. Narastała nowa fala terroru. Powstawały liczne obozy dla obywateli polskich. W spotkaniu uczestniczyli dr Krzysztof A. Tochman, dr Mirosław Surdej, Bogusław Kleszczyński oraz Grzegorz Leszczyński, którzy mieli swój wkład w przedstawienie opisu i lokalizacji poszczególnych obozów, zwłąszcza na terenie Podkarpacia. 

„Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon”  jest pionierskim opracowaniem naukowym. Nie tylko ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, ale także proces sowietyzacji naszego państwa. Leksykon uzupełnił w znacznym stopniu polską bibliografię naukową.

Na prezentację przybyli członkowie i sympatycy Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego, działacze Solidarności oraz dziennikarze. 

do góry