Nawigacja

Aktualności

„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945”

Dzięki bazie można odszukać  ofiary cywilne, żołnierzy, jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych, ofiary Holocaustu, ofiary egzekucji, pacyfikacji, wysiedleń jak również najmłodsze nieletnie ofiary tych okrutnych zbrodni.

Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945” został zapoczątkowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodkiem „KARTA”.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się II Wojną Światową i realizacja kwerend dot. ofiar zbrodni nazistowskich w miejscach takich jak muzea, archiwa polskie i zagraniczne oraz organizacje społeczne zaowocowała stworzeniem indeksu ofiar i osób represjonowanych w postaci bazy internetowej „Straty”, w której obecnie znajduje ponad 5 milionów ofiar i osób represjonowanych w tym 4,5 mln osób znanych z nazwiska.

Poszerzanie bazy danych o informacje znajdujące się w Archiwach IPN jest obecnie jednym z najważniejszych zadań Instytutu. Zespół pracowników Oddziałowego Archiwum w Rzeszowie, uzupełnia bazę od stycznia 2022 r. powiększając ją do tej pory o 10400 nazwisk ofiar zbrodni nazistowskich z terenów obecnego województwa podkarpackiego oraz byłego województwa lwowskiego.

Dzięki bazie można odszukać  ofiary cywilne, żołnierzy, jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych, ofiary Holocaustu, ofiary egzekucji, pacyfikacji, wysiedleń jak również najmłodsze nieletnie ofiary tych okrutnych zbrodni.

Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod adresem www.straty.pl

 

do góry