Nawigacja

Aktualności

Kiedy pożegnamy „Przemytniczkę Bożą” ?

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 sierpnia 2022 r. na Starych Powązkach w Warszawie. Będą miały charakter państwowy z wojskowym ceremoniałem. Pochodząca z Ulanowa i mieszkająca przez lata w Racławicach k. Niska, wielka i niezłomna polska patriotka spocznie obok brata Leona Mireckiego. w 102. rocznicę bitwy pod Zadwórzem.

29 maja 2022 r., w wieku 106 lat odeszła Maria Mirecka-Loryś, działaczka niepodległościowa, komendantka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, Świadek Historii IPN

◾️ Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. Wychowała się w domu o bardzo patriotycznych korzeniach. W 1921 r. rodzina zamieszkała w Racławicach koło Niska. W 1937 r. Maria Mirecka ukończyła gimnazjum w Nisku. Podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wojna przerwała jej młodzieńcze plany. Śladem starszego rodzeństwa zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji działała w narodowej konspiracji. Należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1939-1945. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. W tym czasie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK awansowała na kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku, więziona w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie. 1 września 1945 r. na mocy amnestii została zwolniona. Zagrożona ponownym aresztowaniem, podając się za obywatelkę Luksemburga, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu generała Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego przyszłego męża, oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 r. wyjechali do Anglii, a w styczniu 1952 r. do USA. Zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych: działała w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”. W 2014 r. powstał reportaż Ewy Szakalickiej z cyklu „Koło historii: szkic do życiorysu” pt.: „Maria Mirecka-Loryś”. Po powrocie do Polski brała udział w licznych konferencjach i spotkaniach patriotycznych. Została uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi m.in.: Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. została laureatką nagrody honorowej IPN „Świadek Historii”. Oddział IPN w Rzeszowie wydał jej wspomnienia pt. „Przede wszystkim Polska. Zapiski amerykańskie z lat 1952-2010”.

Pani Maria – ostatnia z bohaterskiego rodzeństwa, dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich, wychowanych w patriotycznym domu, zaangażowanych w działalność niepodległościową.

◾️ Waleria Mirecka (1900-1978) podczas okupacji w NOWK, nauczycielka, organizatorka tajnych kompletów, aresztowana i więziona na Zamku w Rzeszowie, w PRL inwigilowana przez UB i SB.

◾️ Bronisław Mirecki (1903-1986), ksiądz, uczestnik bitwy pod Zadwórzem w 1920 r. Podczas okupacji działał w NOW i AK. Po wojnie posługę konspiracyjną pełnił w na terenie ZSRR, zatrzymywany przez KGB, wydano mu zakaz posługi kapłańskiej.

◾️ Leon Mirecki (1905-2000) działacz OWP i SN. Podczas okupacji inspektor KG NOW inspektora Komendy AK obwodu Białystok, powstaniec warszawski. Po wojnie brutalnie aresztowany, 10 lat przesiedział w komunistycznym więzieniu.

◾️ Joanna Mirecka- Wojnicka (1907-1999) podczas okupacji w NOWK i AK, niosła pomoc jeńcom i więźniom politycznym, więziona 2,5 roku i w więzieniu komunistycznym. W 1957 r. wyjechała do Kanady.

◾️ Adam Mirecki (1909-1952) podczas okupacji komendant Okręgu Lubelskiego i Okręgu Lwowskiego NOW, po scaleniu żołnierz i oficer AK. Aresztowany przez Niemców, czterokrotnie uciekał z transportów, więzień obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Po wojnie aresztowany przez UB, skazany na śmierć, zamordowany 24 października 1952 r. w więzieniu mokotowskim, szczątki odnaleziono dopiero w 2017 r. na Wojskowych Powązkach. Spoczywa w Panteonie - Muzeum Wyklętych-Niezłomnych.

◾️ Kazimierz Mirecki (1910-1999) podczas okupacji komendant Okręgu Rzeszowskiego NOW, po scaleniu AK. Utworzył Komendę Oddziałów Leśnych NZW. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. Aresztowany przez UB. Przebywał na emigracji w Kanadzie i USA.

◾️ Helena Mirecka- Matkowska (1918-1995), podczas okupacji kurierka NOWK, łączniczka ZG SN, powstaniec warszawski. Po wojnie na emigracji we Francji i USA.

do góry