Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla uczniów biorących udział w konkursie „Policjanci w służbie historii” i „Żołnierze w służbie historii” – Rzeszów, 11 maja 2022

W ramach przygotowania do konkursów „Policjanci w służbie historii” i „Żołnierze w służbie historii” w rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzono warsztaty dla zespołów uczniowskich biorących udział w przedsięwzięciu. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie - Osiedlu i Zespołu Szkół w Tyczynie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Katarzyny Kyc, która poruszyła zagadnienia wykorzystania źródeł historycznych.
Uzupełnieniem treści merytorycznych był panel ekspercki, przeprowadzony przez dra Mirosława Surdeja i Karola Czechowicza. Uczniowie zapoznali się z tajnikami obrazu i dźwięku. Była to okazja do poznania techniki dobrego montażu, robienia ciekawych ujęć, operowania światłem i dźwiękiem, aby przekazać jak najwięcej treści w nagrywanych notacjach. 

do góry