Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Mirosława Surdeja „Rzeszowska Armia Krajowa wobec sowieckiego zagrożenia” – Rzeszów, 26 kwietnia 2022

26 kwietnia 2022 r.  w Sali Konferencyjnej przy ul. Szopena 23 w Rzeszowie odbyło się spotkanie Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego, który działa przy Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Głównym punktem był wykład dr. Mirosława Surdeja „Rzeszowska Armia Krajowa wobec sowieckiego zagrożenia”. 

Dr Mirosław Surdej – jest absolwentem historii na UMCS w Lublinie, pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Rzeszowie. Zajmuje się problematyką konspiracji niepodległościowej w Polsce południowo-wschodniej. Jest autorem szeregu artykułów oraz książek: Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941-1948; Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej - Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947; Trzy konspiracje. Historia Aleksandra Rusina ps. Rusal.

Na spotkaniu byli obecni kombatanci i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele Rzeszowskiego Regionu NSZZ „Solidarność”, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, mediów i sympatycy historii. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i uwag na temat treści poruszanych w wystąpieniu oraz wspomnień związanych z działalnością Armii Krajowej po 1944 r. 

 

 

do góry