Nawigacja

Aktualności

Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022

W 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego IPN Oddział w Rzeszowie upamiętnił ppor. Antoniego Jabczyńskiego ze Strzyżowie. 
Uroczystości rozpoczęła się mszą świętą w kościele farnym pod przewodnictwem ks. dr. Jana Wolaka. Grób weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski wyremontowano z inicjatywy IPN Oddział w Rzeszowie. Pomnik odsłonił dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego Oddziału i dr Piotr Szopa, naczelnik OBUWiM z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, szkół i strzelców. 

 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość poświęcenia grobu weterana Powstania Styczniowego ppor. Antoniego Jabczyńskiego – Strzyżów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów

Na miejscowym cmentarzu spoczywa również uczestnik Powstania Styczniowego Teodor Samolewicz, na jego grobie również zapalono znicze. 

 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza –Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza –Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza – Strzyżów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza – Strzyżów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie uczestnika Powstania Styczniowego Teodora Samolewicza – Strzyżów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów

W tym dniu dyrektor dr Dariusz Iwaneczko wraz z naczelnikiem Biura Upamiętnień IPN w Rzeszowie dr. Piotrem Szopą odbyli wizytę w Dobrzechowie, gdzie zapalili znicze na grobach Antoniego Edwarda Koźmiana i Stanisława Koźmiana.

Stanisław Koźmian był związany z Hotelem Lambert, był też członkiem Wydziału Rządu Narodowego dla Galicji oraz redaktorem „Czasu”. Także Antoni Edward Koźmian związał się z Hotelem Lambert, był także w czasie Powstania Styczniowego pośrednikiem pomiędzy Rządem Narodowym a rządem francuskim. Ich prochy spoczywają w podziemiach kaplicy cmentarnej w Dobrzechowie ufundowanej przez Franciszka Ksawerego Skrzyńskiego w 1834 r. wraz z prochami rodu Skrzyńskich i Koźmianów.

 

 • Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Zapalenie zniczy na grobach Antoniego i Stanisława Koźmiana – Dobrzechów, 21 stycznia 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów

Delegacja IPN Oddział w Rzeszowie udała się także do Gogołowa na grób gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego, bohatera Polski i Belgii, uczestnika Powstania Listopadowego, wybitnego dowódcy i organizatora wojskowego. Po upadku Powstania Listopadowego udał się do Belgii, gdzie zasłużył się organizując nowopowstałą armię. Pod naciskiem m.in. Rosji został zdymisjonowany i powrócił do kraju. W 1863 r. mianowany przez Rząd Narodowy dowódcą wojsk powstańczych, nie przyjął jednak nominacji . Został aresztowany przez Austriaków i wydalony z granic Austro-Wegier, jednakże dzięki wstawiennictwu Króla Belgów Leopolda I mógł jednak pozostać w Galicji. W wiele lat po zakończeniu służby w dowód uznania zasług otrzymał od władz Belgii wysokie odznaczenie państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari w 1831 r. i dwukrotnie belgijski Order Leopolda.. Był autorem „Pamiętników z wojny 1830-31” wydanych w 1890 r. 18 stycznia 1842 roku w Otorowie poślubił Eufrozynę Moszczeńską herbu Nałęcz, córkę Michała i Febronii z Szołajskich. Koniec życia spędził w majątku Gogołów, gdzie zmarł w 1879 r.

 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Delegacja IPN Rzeszów na grobie gen. Ignacego Marcelego Kruszewskiego – Gogołów, 21 stycznia 2022 r. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów

 

 

 

do góry