Nawigacja

Aktualności

Działania zmierzające do stwierdzenia nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń z okresu stanu wojennego

Rzeszów, 11 stycznia 2022 r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzi działania prawne, mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły na terenie obecnego województwa podkarpackiego wobec osób podejmujących tego typu działania w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce.
Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie – telefonicznie 17 867 30 01; faks 17 867 03 02, pisemnie na adres 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18; mail: komisja.rzeszow@ipn.gov.pl.

Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

prokurator Beata Śmiechowska        

do góry