Nawigacja

Aktualności

Polecamy prezentację upamiętnień zrealizowanych przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie w 2021 roku

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie w 2021 r. zrealizowało na terenie województwa podkarpackiego kilkadziesiąt upamiętnień. Centrala Instytutu Pamięci Narodowej oraz rzeszowski Oddział IPN uczestniczyły w całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów związanych z budową pomników, renowacją już istniejących, ufundowaniu tablic pamiątkowych poświęconych pamięci osób i wydarzeń historycznych związanych z naszym regionem oraz remoncie grobów wojennych.

Zapoznaj się z prezentacją.

do góry