Nawigacja

Aktualności

Szkoła w Maliniu pamięta o swoim patronie – kard. Stefanie Wyszyńskim

Uroczystość związana z beatyfikacją patrona szkoły w Maliniu – kard. Stefana Wyszyńskiego.

W piątek 10 września społeczność Zespołu Szkół w Maliniu uczciła zbliżającą się beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wszyscy zgromadzili się na placu przed szkołą, by wspólnie świętować to radosne wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor Lidia Rakoczy przypomniała zgromadzonym postać p

atrona, Jego naukę, poinformowała też uczniów o beatyfikacji, która zaplanowana jest na 12 września. Powitała zaproszonych gości: historyka Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, dr. Jacka Magdonia, wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Głaza, sołtysa wsi Malinie Jana Maziarza, ks. prałata Andrzeja Ramsa i prezesa OSP Malinie II Arkadiusza Rusina.

Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas VIa i VIb przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Krępy i pana Arkadiusza Chwałka. Towarzyszyły mu występy wokalne uczniów klasy III oraz solistek: Patrycji Marmury z klasy VIIa i Gabrysi Arabasz z klasy VIII. Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja, montaż przybliżył wychowankom duchowe dziedzictwo Prymasa i zachęcił do czerpania z jego bogactwa. Prowadzący akademię odnosili się do nauczania Kardynała i wskazywali wartości, które mogą pomóc w kształtowaniu każdego z nas. Przytaczane wypowiedzi mówiły o godności człowieka, roli rodziny, umiłowaniu Ojczyzny, wierze w Boga i zaufaniu Matce Najświętszej. Nie mogło też zabraknąć  Społecznej Krucjaty Miłości – programu odnowy życia codziennego. Szczególnie wzruszające były recytacje i piosenki nawiązujące treścią do kolejnych nurtów dziedzictwa Prymasa.

Ostatnim punktem programu były Szkolny Koncert Pieśni Religijnych poświęcony Patronowi, który został przygotowany pod kierunkiem wychowawców i nauczyciela muzyki Arkadiusza Chwałka. Wszystkie klasy zaprezentowały wybraną piosenkę religijną, chcąc wyrazić swą radość z beatyfikacji. Uczniowie zaprezentowali następujące utwory:

 • klasa I - „Taki duży, taki mały”
 • klasa IIa - „Była cicha i piękna jak wiosna”
 • klasa IIb - „Czarna Madonna”
 • klasa III - „Ziemia, którą mi dajesz”
 • klasa IV razem z klasa Vb - „Chwalę Ciebie Panie”
 • klasa Va - „Jezus moim królem”
 • klasa VIa - „Błogosławieni”
 • klasa VIb - „Czarna Madonna”
 • klasa VIIa - „Gabriel zwiastował”
 • klasa VIIb - „Barka”
 • klasa VIII - „Po górach, dolinach”

Na zakończenie głos zabrał dr Jacek Magdoń, który przybliżył uczniom życie i działalność kard. Stefana Wyszyńskiego na tle trudnych czasów komunistycznych. Wójt gminy w swoim wystąpieniu podkreślił dokonania Prymasa Tysiąclecia, wyrażając wielką radość, że jest patronem szkoły w Maliniu. Powiedział również o planowanej budowie pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego jako wyrazu wdzięczności za Jego niezłomną postawę i ponadczasową naukę.

To był bardzo ważny dzień dla całej społeczności szkolnej, który miał przygotować wszystkich duchowo na niedzielną beatyfikację. Przypominać o tym będą foldery zawieszone na szkole i niezwykła wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Została ona przygotowana w 2018 roku przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zawiera fotografie i refleksje dwóch wielkich Polaków na temat pojęć, które są filarami życia człowieka i społeczności. Zachęcamy do zapoznania się z wystawą znajdującą się na ogrodzeniu, która swą treścią wpisuje się w uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

/Katarzyna Sikora, Ewa Krępa fot. Magdalena Sedlak/

do góry