Nawigacja

Aktualności

Wizyta Konsula Generalnego Węgier w rzeszowskim IPN

1 czerwca 2021 roku swoją pierwszą oficjalną wizytę złożył w rzeszowskim Instytucie Pamięci Narodowej nowy Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér. Było to pierwsze  kurtuazyjne spotkanie, wcześniej ze względu na pandemię była wymiana korespondencji miedzy panem Konsulem Tibor Gerencsérem a dr. Dariuszem Iwaneczko, dyrektorem IPN Oddział w Rzeszowie. 
 
Dla pana Konsula, z wykształcenia historyka, wykładowcy na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Eötvös Lórand w Budapeszcie, sprawą najważniejszą jest wzajemna współpraca i zacieśnienie relacji między młodymi Węgrami i Polakami. Z pewnością celowi temu będą służyć wspólnie realizowane projekty historyczne. Konsul jest zainteresowany dalszą współpracę z dotychczasowymi instytucjami m.in. Archiwum w Szegedzie. Deklaruje pomoc w dostępie do materiałów archiwalnych, niezbędnych historykom do pracy badawczej. Współpraca dotyczy także organizowania wspólnych konferencji naukowych, przygotowania i prezentacji wystaw zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. 
Dyrektor Iwaneczko zapewnił pana Konsula, że placówka węgierska może liczyć na stałą pomoc i współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry