Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Turnieju Debat Historycznych

  • VI Turniej Debat Historycznych

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VI edycji Turnieju Debat Historycznych! Na zgłoszenia czekamy w Rzeszowie i 14 innych miastach w Polsce.

Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa. Uczestnicy mają również okazję do poszerzenia wiedzy o historii Polski w XX wieku.

Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić swoją drużynę (4-osobową wraz z opiekunem) do koordynatora z Oddziału bądź Delegatury IPN (patrz poniżej), gdzie zostaną przeprowadzone turnieje regionalne. Ich zwycięzcy wezmą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie.

 

  • VI Turniej Debat Historycznych
    VI Turniej Debat Historycznych

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny bierze udział w organizacji Turnieju Debat Oksfordzkich. Rzeszowski Oddział IPN przygotowuje etap wojewódzki turnieju, a zwycięzca tego etapu weźmie udział w finale turnieju, który odbędzie się we wrześniu 2021 r. w Warszawie. Debaty odbywają się w formie online. Tematyka debat będzie koncentrować się jak zwykle wokół historii Polski XX wieku.

Mając powyższe na uwadze chciałbym zaprosić uczniów Państwa szkół do udziału w przygotowywanym przez nas turnieju. Ze szkoły może zostać zgłoszona jedna czteroosobowa drużyna (+ rezerwowy), oczywiście pod opieką nauczyciela. O udziale Szkoły w turnieju zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2021 r.

Pierwszy etap eliminacyjny turnieju odbędzie się w Rzeszowie w kwietniu 2021 r. Więcej informacji o debatach oksfordzkich możecie Państwo znaleźć na stronie IPN: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/turniej-debat-historycz

Osobą odpowiedzialną za ten projekt w rzeszowskim Oddziale IPN jest pan Maciej Rędziniak (tel. 17 8673032; mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl).

Chęć udziału w turnieju można potwierdzić drogą mailową (maciej.redziniak@ipn.gov.pl) lub pisemnie na adres Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18).

Serdecznie zapraszamy.

do góry