Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Cud na d Wisła 1920. Modlitwa w huku armat” – na prace czekamy do 15 grudnia 2020

  • Plakat konkursowy „Cud nad Wisłą 1920. Modlitwa w huku armat”

„Bóg łaskę zwycięstwa i cud pod Warszawą dał nam przez ręce Tej, która Polski jest Królową. Mówił mi kapłan pracujący w szpitalu wojskowym, iż żołnierze rosyjscy zapewniali go i opisywali, jak pod Warszawą widzieli Najświętszą Pannę, okrywającą swym płaszczem Polski stolicę (…)”.

(abp. Józef Teodorowicz, 8 grudnia 1920 r.)

Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe w Sanoku zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Cud nad Wisłą 1920. Modlitwa w huku armat”. Konkurs ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej, a także kształtowanie i pogłębianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego i jego chrześcijańskiego fundamentu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie niepowtarzalnego i oryginalnego plakatu (inspirowanego tytułem Konkursu), którego tematem będzie Bitwa Warszawska 1920 (dopuszcza się prace płaskie, w formacie nieprzekraczającym formatu A3; technika wykonania – dowolna; praca złożona na Konkurs musi być pracą wykonaną przez Uczestnika samodzielnie i indywidualnie).

Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe klasy 1–3
  • ​szkoły podstawowe klasy 4–8
  • ​szkoły ponadpodstawowe

Pracę konkursową w formie cyfrowej (zdjęcie, pdf, skan) wraz ze skanem/zdjęciem wypełnionego i podpisanego Załącznika do Regulaminu (nr 1 lub nr 2) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.mhs@gmail.com, do dnia 15 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie: www.muzeum.sanok.pl

do góry