Nawigacja

Aktualności

„W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym” – zapraszamy do udziału w konkursie

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2021 roku.

  • Plakat konkursu

„W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym” – zapraszamy do udziału w konkursie. Ma on charakter otwarty i jest skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VI – VIII) i uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających do placówki edukacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego aktywności w przestrzeni publicznej w latach 1918-1939, poznawanie i dokumentowanie historii ziemian, utrwalanie wartości etycznych  jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa, ale także rozwijanie pasji badawczej uczniów, czy odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z tej warstwy społecznej. 

Organizatorem konkursu W służbie niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie. Współorganizatorem konkursu są Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w całej Polsce, w tym w również w Rzeszowie, a także Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonie pracy pisemnej lub multimedialnej, przedstawiającej działalność ziemiaństwa na rzecz państwa i społeczeństwa w okresie 20-lecia międzywojennego. Chodzi o działalność charytatywną, organizacyjną, gospodarczą i edukacyjną w lokalnym środowisku wiejskim, a także służbę w dyplomacji, administracji państwowej czy strukturach samorządu.

Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna analiza materiałów. Elementem niezbędnym jest oparcie pracy konkursowej na źródłach historycznych.

Zwycięzcy przyjadą do Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na przełom maja i czerwca 2021 r.

Polecamy obejrzeć relację o inaguracji projektu z filmem na kanale You Tube IPNTV :https://www.youtube.com/watch?v=LWHCokylOyY&feature=emb_logo

do góry