Nawigacja

Aktualności

Informator Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie podsumowujący dorobek 20 lat pracy

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 8 czerwca 2000 Sejm wybrał prof. Leona Kieresa na stanowisko prezesa IPN, po upływie jego kadencji, w 2005 r. na to stanowisko został wybrany dr hab. Janusz Kurtyka, który stał na czele IPN aż do tragicznej śmierci w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Obowiązki prezesa IPN pełnił dr Franciszek Gryciuk. W 2011 r. Sejm RP wybrał na stanowisko prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, a 22 lipca 2016 r. dr. Jarosława Szarka.

Jego głównym cele jest zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, docenienie poniesionych zmagań obywateli dokonanych w obronie wolności oraz godności ludzkiej i walki na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a także powinność zadośćuczynienia i upamiętnienia wszystkich pokrzywdzonych.

Mija zatem 20 lat od rozpoczęcia działalności Instytutu Pamięci Narodowej i Oddziału IPN w Rzeszowie. 2 października 2000 r. na stanowisko pierwszego dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie został powołany dr Zbigniew Nawrocki, od 1 lutego 2007 r. funkcję te sprawowała dr Ewa Leniart, a od 2015 r. kieruje nim dr Dariusz Iwaneczko.

Poprzez swoją pracę i jej wymierne efekty trwale wpisaliśmy się w sferę nauki, edukacji, kształtowania pamięci i świadomości historycznej. Praca w IPN nabrała szczególnego wymiaru i etosu, sprawiając, że dla wielu zatrudnionych osób stała się swoistą misją w służbie prawdzie, państwu i społeczeństwu. W czasie tych dwóch dekad osiągnęliśmy bardzo wiele. Dysponujemy ogromnym dorobkiem naukowo-badawczym, nowocześnie prowadzonym archiwum, wspieramy środowiska edukacyjne i patriotyczne,  pielęgnujemy pamięć, służymy wielu osobom i instytucjom publicznym w Polsce i poza granicami.  Staramy się wykonywać nasze zadania ustawowe sumiennie i profesjonalnie. 

Oddział w Rzeszowie w sposób istotny wpisuje się w całość działań IPN w Polsce, jak również - poprzez swoją aktywność i dorobek - ubogaca obszar życia publicznego województwa podkarpackiego.

Jubileusz dwudziestolecia jest okazją do podziękowań wielu instytucjom wspierających IPN przez minione lata. Zaplanowana wcześniej uroczysta gala połączona z wręczeniem statuetek Veritas et Memioria - Prawda i Pamięć, ze względów epidemicznych została odwołana. Oddajemy do Państwa dyspozycji publikację przypomnienie naszych dokonań w skomasowanej formie, licząc na dalszą współpracę i deklarując jednocześnie, że nadal z taką samą pasją i oddaniem będziemy służyć państwu polskiemu i lokalnej społeczności.

do góry