Nawigacja

Aktualności

Nie żyje Jan Kułaj - przywódca protestów rzeszowskich, pierwszy lider NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

  • Jan Kułaj
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jaka Kułaja, Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. 
 
KUŁAJ JAN - urodzony 11 stycznia 1958 r. w Jarosławiu. W latach 1979–1989 członek ZSL, przew. Gminnego Zarządu ZSMP tamże w Jarosławiu.
Praca w gospodarstwie rodzinnym, następnie prowadził samodzielnie własne gospodarstwo rolne w Cieszacinie Wielkim k. Jarosławia.
Od grudnia 1980 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska woj. przemyskiego z siedzibą w Jarosławiu. Styczeń- luty 1981 r. uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, wiceprzew. KS, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, przedstawiciel strajkujących rolników na obradach KKP w Gdańsku, podczas których zapadła decyzja o wsparciu protestów rolników i ich dążeń do stworzenia Solidarności Rolniczej.
9 Imarca 1981 r. podczas zjazdu zjednoczeniowego Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej i NSZZ RI wybrany przew. Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. W marcu 1981 r. członek Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy. 13 grudnia 1981 r. internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Konstancinie-Jeziornie, 28 kwietnia 1981 r. zwolniony. Po wyjściu (za namową prezesa ZSL Romana Malinowskiego i naciskach ze strony SB) wystąpienie w tv i złożenie składając samokrytyki, co zostało przyjęte negatywnie przez działaczy związkowych i rolników. 1982–1989 utrzymywał kontakty z przedstawicielami władz ZSL, a także podziemną „S” (w tym Lechem Wałęsą), jednak bez nie podjął aktywności opozycyjnej. Od grudnia 1986–1989 członek Rady Konsultacyjnej przy Przew. Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim.
Po 1989 r. własna działalność gospodarcza i rolnicza. 1998 r. w Partii Ludowo-Demokratycznej.
Od 8 kwietnia 1981 do 26 sierpnia 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KWMO/VI WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Żywiciel; 25 marca 1982 – 12 kwietnia 1983 przez Wydz. IV KWMO tamże w Przemyślu KE krypt. Klon; 30 maja 1985 – 24 listopada 1989 przez VI WUSW tamże w Przemyślu w ramach SO krypt. Wspólnota; 6 października 1988 – 25 października 1989 przez VI WUSW tamże w Przemyślu w ramach KE krypt. Hodowca.
 
Biogram: Grzegorz Wołk
Fot. ze strony: EkspresJaroslawski.pl
do góry