Nawigacja

Książki – Rzeszów

Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze

  • Okładka
    Okładka

Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterzered. Krzysztof A. TochmanRzeszów-Warszawa 2017, 208 s., ISBN 978-83-8098-127-0

Publikacja wpisuje się w obchody trzydziestolecia śmierci pisarza, który zmarł 28 września 1987 r. w stolicy Wielkopolski, Poznaniu. Zaproszeni przez jej redaktora Autorzy, znawcy twórczości pisarza, reprezentujący różne zawody i środowiska: biblistów, pasterzy Kościoła, historyków literatury, pamiętnikarzy, aktorów, pomimo wielu obowiązków i zajęć, nie odmówili podzielenia się na kartach niniejszej książki swoją wiedzą na temat życia i dorobku literackiego autora „Jezusa z Nazarethu” oraz pamięcią o nim, eksplikowaną w trzech co najmniej wymiarach – biblijnym, emocjonalnym i intelektualnym.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry