Nawigacja

Książki – Rzeszów

Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1954/1955

  • Skazani za antykomunizm...
    Skazani za antykomunizm...

Ewa Leniart, Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1954/1955, Rzeszów 2016, 342 s. ISBN 978-83-7629-978-5

Opracowanie dotyczy wojskowego wymiaru sprawiedliwości w czasach stalinowskich. Na przykładzie orzecznictwa Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (akceptowanego bądź korygowanego przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie) ukazano sposób interpretacji i praktyczne zastosowanie przepisów sankcjonujących odpowiedzialność karną za najcięższe przestępstwa przeciwko państwu i jego ustrojowi w latach 1946–1955. Przebieg procesów, przyjmowane środki dowodowe, jak też ferowane wyroki potwierdzają, że orzecznictwo rzeszowskiego Wojskowego Sądu Rejonowego w sprawach z art. 86 kk WP podporządkowane było celom politycznym – rozprawieniu się z oponentami politycznymi umacniającej swą władzę PPR, a następnie PZPR. Prezentowane badania pozwalają lepiej poznać skalę nieprawidłowości w sądownictwie tamtych lat oraz skutki prawne i społeczne jego służebności wobec obozu rządzącego.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry