Nawigacja

Książki – Rzeszów

Diecezja przemyska w latach 1944–1964

  • Okładka
    Okładka

Ks. Marcin Kapłon, Diecezja przemyska w latach 1944–1964, IPN Oddział w Rzeszowie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Rzeszów–Przemyśl 2015, 712 s. + 28 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-7629-927-3

Monografia ukazuje diecezję przemyską w latach 1944–1964, gdy duchowieństwo w całej Polsce musiało się zmierzyć z trudnościami wynikającymi nie tylko ze strat personalnych, duchowych i materialnych, będących wynikiem okupacji, ale przede wszystkim z narastającymi represjami władz komunistycznych. Analizując problematykę funkcjonowania Kościoła na opisywanym obszarze, można wysnuć wnioski, że mimo ogromnych środków zaangażowanych przez komunistyczny system w walkę z duchowieństwem, kapłani pracujący na tym terenie zdali egzamin ze swojego powołania. Niewątpliwie było to możliwe dzięki wsparciu wiernych, którzy ofiarnie stawali w obronie swoich duszpasterzy, choć niejednokrotnie spotykały ich za to szykany. Bogactwo problematyki opisywanej w pracy uniemożliwia ukazanie pełnych wyników kwerendy archiwalnej, a trzeba przyznać, że niemal każdy rozdział może stanowić zachętę do podjęcia szerszych badań. Autor wyraża nadzieję, że przedstawiona monografia przyczyni się do wypełnienia luki w historiografii diecezji przemyskiej.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry