Nawigacja

Konkursy historyczne

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nasi sąsiedzi Żydzi”. Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia 2018 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zachęca uczniów do udziału w konkursie  „Nasi sąsiedzi - Żydzi”. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a współorganizatorami: Gmina Chmielnik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem konkursu jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski.
Podzielony jest na dwa etapy – wojewódzki i ogólnopolski. Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii i w odpowiedniej grupie wiekowej – szczegóły w załączonym regulaminie.

Harmonogram:

- do 31 stycznia 2018 r. - zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 regulaminu) na adres: kontakt@swietokrzyskisztetl.pl,

- do 15 marca 2018 r. – przesłanie pracy uczestnika konkursu do danej komisji wojewódzkiej (siedziby komisji – załącznik nr 3 regulaminu),

- do 15 kwietnia 2018 r. - etap wojewódzki - wyłonienie przez poszczególne komisje wojewódzkie spośród nadesłanych prac nie więcej niż 3, które uzyskały największą liczbę punktów. Opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów konkursu listy zwycięzców etapu wojewódzkiego,

- do 31 maja 2018 r. - etap ogólnopolski - wyłonienie przez Ogólnopolską Komisję Konkursową listy finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego. Opublikowanie listy finalistów na stronach internetowych Organizatorów konkursu,

- 15 czerwca 2018 r. - gala finałowa konkursu podczas XVI Spotkań z Kulturą Żydowską w Chmielniku.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej: Agnieszka Dziarmaga, tel. 791 041 664, e-mail: kontakt@swietokrzyskisztetl.pl

do góry