Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Projekty edukacyjne ogólnopolskie

Co kryją archiwa IPN?

www.pamiec.pl/lekcje

Biuro Edukacji Publicznej we współpracy z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów przygotowało propozycje lekcji archiwalnych. Składają się one z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznają zasady działania i korzystania z archiwum, a także różne rodzaje zgromadzonego tam materiału źródłowego. Część druga ma charakter warsztatowy i polega na analizie przykładowych dokumentów, co pozwala na poznanie mechanizmów i metod działania aparatu bezpieczeństwa, na przykład wobec Kazimierza Świtonia, Anny Walentynowicz czy Krzysztofa Skiby. Propozycja jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Proponujemy sześć tematów lekcji:

  • Kryptonim „Emisariusz” – działania SB wobec jednego z założycieli Wolnych Związków Zawodowych na Górnym Śląsku.
  • „Kasia kręci z Jasiem” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy.
  • Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Anny Walentynowicz – na pod- stawie materiałów ze sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Suwnicowa”/„Emerytka” dotyczącej Anny Walentynowicz.
  • Jarocin pod okiem „bezpieki” – sprawa Krzysztofa Skiby
  • Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Haliny Żulińskiej – na podstawie materiałów z teczki personalnej i teczki pracy t.w. „Kalina”
  • „Ośmiornica”, czyli Solidarność Walcząca na celowniku bezpieki (temat przygotowany w formie dostosowanej do potrzeb osób niewidomych)

Prosimy o uzgadnianie terminów lekcji archiwalnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawianie lekcji:

Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32
e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Maciej Rędziniak, tel. 17 867 30 32
e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl


Ogólnopolski projekt edukacyjny „Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii”

www.pamiec.pl/opowiem

Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii to projekt łączący pokolenia. Dzięki opowieściom świadków o walkach o niepodległą Polskę, o zmaganiach w obronie wartości obywatelskich uczniowie poznają historią Polski lat 1939–1989 z perspektywy indywidualnych losów. Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie wywiadów z osobami, które czynnie przeciwstawiały się systemom totalitarnym w latach 1939–1989 i nagranie ich w formie video, a następnie zaprezentowanie poznanej historii w społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany od 2007 roku we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kontakt:

opowiem_ci.edu@ipn.gov.pl

Anna Brojer, tel. 22 58185 97
e-mail: anna.brojer@ipn.gov.pl

Olga Tumińska, tel. 22 581 88 18
e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl

 


 

Kamienie pamięci – „Za to, że byli Polakami…”

www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odszukania, udokumentowania i upamiętnienia w środowisku lokalnym zapomnianych bohaterów, których nazwisk nie można znaleźć na kartach podręczników. Tegoroczna edycja projektu będzie poświęcona tym wszystkim, którzy zostali zamordowani w majestacie stalinowskiego prawa. Zostali oni pogrzebani w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju. Miejsca ich spoczynku są odkrywane w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”. Zadaniem uczestników będzie upamiętnienie tych osób, ukazanie ich działalności i postaw oraz walki o wartości, których wyznawanie spowodowało najwyższą karę ze strony totalitarnego reżimu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci na stronie www. pamiec.pl/kamienie_pamieci.

Na stronie projektu można odnaleźć bohaterów upamiętnionych w ramach dotychczasowych edycji projektu. Były one poświęcone: uczestnikom wojny obronnej 1939 r., strajków sierpniowych 1980 r., żołnierzom wyklętym, nauczycielom historii prawdziwej, żołnierzom „Akcji Burza” oraz kapłanom.

Kontakt:

Wojciech Trębacz, tel. 71 326 97 35
e-mail: wojciech.trebacz@ipn.gov.pl

Sylwia Krzyżanowska,  tel. 71 326 97 37
e-mail: sylwia.krzyzanowska@ipn.gov.pl

 


 

O tym nie można zapomnieć… – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów

www.pamiec.pl 

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli uczniów klas II gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych. Zainteresowane zespoły poznają losy kobiet – byłych więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych oraz sowieckich łagrów i miejsc zesłań na terenie ZSRS. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty przygotowujące do spotkań ze świadkami historii. Nagrane notacje zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiego spotkania, które odbędzie się w Warszawie w maju 2016 r.

Regionalny koordynator projektu:

Katarzyna Kyc, tel. 17 867 30 28
e-mail: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

 


 

Projekt edukacyjny „Patroni naszych ulic”

www.pamiec.pl/patroni_ulic 

Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne. Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać. Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres.

Wśród patronów ulic i placów są osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w. W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej wydajemy broszurki prezentujące sylwetki niektórych z nich. Naszym celem jest dostarczenie tych publikacji do każdego gospodarstwa domowego, każdej firmy, które znajdują się przy ulicy noszącej imię tego patrona.

Zapraszamy grupy uczniów, harcerzy do współpracy przy roznoszeniu książeczek. Jest to doskonała okazja, aby młodzież pozna- wała postaci historyczne, jednocześnie przekazując tę wiedzę innym mieszkańcom swojego miasta. Rozniesienie przez uczniów książeczek może być też elementem większej akcji edukacyjnej lub uroczystości patriotycznej. Na stronie internetowej projektu www.pamiec.pl/patroni_ulic można sprawdzić, jakie książeczki zostały już wydane i do których miast już dotarły.

Kontakt:

Karolina Kolbuszewska, tel. 22 581 85 95
e-mail: karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

 


 

Historia w kolorach

www.pamiec.pl/historiawkolorach 

„Historia w kolorach” to propozycja edukacyjna IPN skierowana do najmłodszych. Jej głównym celem jest zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. W ramach programu powstał m.in. krótki film animowany Polskie symbole narodowe, podczas którego w niespełna siedem minut dzieci dowiedzą się jak wygląda godło Polski, co symbolizują czerwień i biel, dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest pieśnią wyjątkową. Wydana została także, trójwymiarowa książeczka i kolorowanki oraz gra Polak Mały, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi w przedszkolach lub szkołach podstawowych. Jako materiały uzupełniające proponujemy także dostępne na stronie internetowej www.pamiec.pl/historiawkolorach gry internetowe, nawiązujące do postaci i obrazów pojawiających się w filmie, oraz klasyczne puzzle. Wszystkie materiały edukacyjne można bezpłatnie wykorzystywać podczas samodzielnych zajęć z dziećmi. Istnieje również możliwość przeprowadzenia takich zajęć przez pracowników IPN.

Kontakt:

dr Maciej Zakrzewski, tel. 12 289 20 44
e-mail: maciej.zakrzewski@ipn.gov.pl

do góry