Nawigacja

Komunikaty

Wyrok dla Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie - Rzeszów, 21 października 2016

20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie II Wydział Karny wydał wyrok w sprawie Józefa K. oskarżonego o to, że jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r., działając na szkodę dobra społecznego i jednostki, przekraczając przysługujące mu uprawnienia, dopuścił się zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości,  wydając decyzje o internowaniu z powołaniem się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego, czym doprowadził do bezprawnego pozbawienia wolności 63 osoby, co stanowiło represje za podjętą przez te osoby działalność związkową oraz naruszenie prawa człowieka do wolności.
Za czyny te Sąd wymierzył Józefowi K. karę 3 lat pozbawienia wolności.
Powyższy wyrok jest nieprawomocny.  

do góry