Nawigacja

Aktualności

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej – Rzeszów, 13 kwietnia 2019

Słowo „Katyń” to symbol eksterminacji polskiej elity, ale także kłamstwa, które – w zamyśle sowieckich oprawców – miało spowodować, że prawda o zbrodniach dokonywanych przez NKWD nigdy nie zostanie odkryta. Stało się inaczej, a pamięć o Katyniu jest dziś uniwersalną przestrogą

Wiosną 1940 r. sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

Decyzję o zamordowaniu polskich jeńców podjęto 5 marca 1940 r. na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina. Szef NKWD, oceniając w nim, że wszyscy wymienieni Polacy „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary– rozstrzelania”.  
W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich terenów Rzeczypospolitej. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej przez władze sowieckie. Według danych NKWD zesłano łącznie ok. 61 tysięcy osób, głównie do Kazachstanu. 

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r. Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. W sprawie katyńskiej Polacy nie uzyskali wsparcia ze strony przywódców mocarstw zachodnich, w imię trwałości sojuszu ze Stalinem, okazali pomoc w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni. 
 

Z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przygotowało wiele propozycji w celu upamiętnienia tragicznej w dziejach Polski karty historii.

  • 5–30 kwietnia, Łupków – prezentacja wystawy „Katyń. Zbrodnia która miała być zapomniana”, przygotowanej przez OBEN IPN w Rzeszowie (Zakład Karny w Łupkowie)
  • 5 kwietnia, Głogów Małopolski, godz. 11.00– prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” wygłosi Katarzyna Kyc z OBEN IPN w Rzeszowie (Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim)
  • 6–12  kwietnia, Tryńcza – prezentacja wystawy „Zbrodnia katyńska”, przygotowanej przez OBEN IPN w Rzeszowie (park im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy)
  • 11 kwietnia, Przemyśl,  godz. 11.00 – prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” wygłosi Katarzyna Kyc z OBEN IPN w Rzeszowie (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
  • 12 kwietnia, Rzeszów godz. 9.00 – prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” wygłosi Katarzyna Kyc z OBEN IPN w Rzeszowie, po niej o godz. 9.45 pokaz filmu „Czaszka z Katynia", reż. Lisbath Jessen w ramach 10. przeglądu filmowego „Echa Katynia” (sala konferencyjna IPN Rzeszów, ul. Słowackiego 23)
  • 12 kwietnia, Rzeszów godz. 11.30 – prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” wygłosi Katarzyna Kyc z OBEN IPN w Rzeszowie, po niej o godz. 12.15 pokaz filmu „Ofiara Pionków", reż. Asen Władmirow w ramach 10. przeglądu filmowego  „Echa Katynia” (sala konferencyjna IPN Rzeszów, ul. Słowackiego 23)
  • 12 kwietnia, Rzeszów godz. 17.00 – pokaz filmu „Ostatni Świadek", reż. Piotr Szkopiak w ramach 10. przeglądu filmowego „Echa Katynia” (kino „Zorza“, Rzeszów, ul. 3 maja 28)
do góry