Nawigacja

Aktualności

Co kryją Archiwa IPN ? – Rzeszów, 1 kwietnia 2019

1 kwietnia 2019 r. w siedzibie rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ponownie gościli studenci historii Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z opiekunem dr hab. Elżbietą Rączy.

Pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN Agnieszka Skrzypek, Ewa Pilch i Wojciech Hanus zapoznali zebranych z czytelnią akt jawnych, przedstawili zasady korzystania z archiwów IPN. Zaprezentowali wybrane rodzaje zgromadzonych archiwaliów oraz omówili podstawowe zadania realizowane przez archiwum w ramach gromadzenia, przechowywania, opracowywania, konserwowania, digitalizacji i udostępniania zasobu dokumentów zgromadzonych w naszym zasobie.

Zapoznali studentów ze stroną internetową IPN i Archiwum Cyfrowym, Omówili rodzaje wniosków, sposób ich wypełniania i warunki uzyskania rekomendacji od pracowników naukowych w celu korzystania z zasobów archiwalnych IPN.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry