Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienia na terenie województwa Podkarpackiego zrealizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Rzeszowie w 2018 roku

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie w 2018 r. zrealizowało na terenie województwa Podkarpackiego kilkadziesiąt upamiętnień. Centrala Instytutu Pamięci Narodowej oraz rzeszowski Oddział IPN uczestniczyły w całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów związanych z budową pomników, renowacją już istniejących, ufundowaniu tablic pamiątkowych poświęconych pamięci osób i wydarzeń historycznych związanych z naszym regionem oraz remoncie grobów wojennych.

Pomniki współfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej:

 • Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzozowie, odsłonięty 3 września 2018 r. (80 000 zł)
 • Pomnik Pamięci Narodowej w Jarosławiu, odsłonięty 26 października 2018 r. (125 000 zł)
 • Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni Dolnej (pow. Lubaczów), odsłonięty
  10 listopada 2018 r.  (15 000 zł)
 • Remont pomnika Orląt Przemyskich w Przemyślu  (119 700 zł)
 • Remont pomnika ofiar egzekucji w Dębicy ( 55 000 zł)
 • Pomnik Legionisty w Dębicy  (110 000 zł) – planowane odsłonięcie 2019 r.

Tablice sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej Oddział W Rzeszowie (łączna kwota 27 700 zł):

 • Tablica poświęcona ppłk. Józefowi Bokocie ps. „Malina”, „Brzoza” w Gliniku
 • Tablica poświęcona działaczom Solidarności Wiejskiej pochodzącym z Woli Zarczyckiej
 • Tablica poświęcona pamięci Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w czasie pacyfikacji Woli Zarczyckiej
 • Tablica poświęcona Majorowi Władysławowi Raginisowi, patronowi Placówki Straży Granicznej w Korczowej
 • Tablica poświęcona członkom Demokratycznej Armii Krajowej w Godowej
 • Obelisk upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
  w Żurawicy
 • Tablica w Borownicy poświęcona Polakom – Ofiarom Ludobójstwa OUN-UPA (1500 zł)
 • Tablica poświęcona Sanitariuszkom ZWZ-AK w Dębicy
 • Głaz z tablicą ku czci Wincentego Witosa w Rakszawie
 • Transfer, konserwacja i odsłonięcie tablicy „Solidarność” w ramach obchodów 38. Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, która została wcześniej odkryta w celi Zakładu Karnego w Łupkowie przez Służbę Więzienn                                                                                                                                                                           

Tablice sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej:

 • Tablica upamiętniająca mieszkańców byłej Gminy Rybotycze zamordowanych przez OUN-UPA w latach 1941 – 1947 (18 105 zł)

Zrealizowane remonty grobów wojennych (łączna kwota 22 700 zł):

 • Remont pomnika nagrobnego śp. Władysława Lepaka w Niewodnej
 • Remont grobu wojennego kpt. Jana Zdziarskiego w Siedliskach-Bogusz
 • Grób Stanisława Głuszka w Czudcu
 • Umieszczenie na rzeszowskiej kwaterze Żołnierzy Niezłomnych tablicy informacyjnej – cmentarz Rzeszów-Wilkowyja
do góry