Nawigacja

Aktualności

Rozstrzygniecie konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2018” – Rzeszów, 20 grudnia 2018

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zorganizowało konkurs adresowany do profesjonalnych artystów plastyków, eksponujący motywy związane z wolnością, niezależnością, odwagą i siłą pt. „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2018 ”.
W roku jubileuszu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległosci, za podjęcie się w konkursie tematyki Niepodległościowej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ufundował nagrody specjalnej oraz uczesyniczył w pracach obrad jury. 
Z posiedzenia Jury konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2018”, które odbyło się dnia 29 października 2018 roku w Domu Sztuki w Rzeszowie.

Jury w składzie: 
Art. grafik dr hab. Tomasz Chudzik –Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Sztuk Pięknych - Przewodniczący Jury 
Art. rzeźbiarz dr hab. Jacek Kucaba - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
Art. grafik dr Jerzy Pietruczuk – Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Art . malarz Karol Karwowski – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania, Lublin 
Art . malarz Piotr Rędziniak - p.o. dyrektora BWA w Rzeszowie 

obserwatorzy : 
Historyk sztuki Sebastian Łańcucki – dyrektor ds. artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, 
Przedstawiciel IPN Oddział w Rzeszowie – Jakub Izdebski naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
zapoznało się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Obrad Jury. 

Do konkursu wpłynęło 139 prac 55 autorów, w tym: - malarstwo 88 - grafika 23 - rysunek 7 - rzeźba 21 W pierwszym etapie obrad Jury zakwalifikowało do wystawy 120 prac 53 artystów.

W drugim etapie Jury przyznało nagrody: 
I Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego wys. 5 000 zł. fundowaną przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Jury przyznało Małgorzacie Drozd-Witek za pracę pod tytułem „Ptaki”
II Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa wys. 4 500 zł. Jury przyznało Bartoszowi Nalepie za obraz Pod tytułem ”Na bagnie” 
III Nagrodę Zakup pracy wys. 4 000 zł przez BWA w Rzeszowie Jury przyznało Agnieszce Lech- Bińczyckiej za zestaw prac „Jedwab III”, „Skała” z cyklu „Ja-Ona”. 

Wyróżnienia Honorowe przyznano: 
Witoldowi Śliwińskiemu za rzeźbę pod tytułem ” Suprisse Egg” 
Wojciechowi Kornackiemu za obraz pod tytułem „Na zdrowie II” 

Nagrodę Specjalną IPN w Rzeszowie za podjęcie tematyki Niepodległościowej przyznano Annie Kałamarz - Kucz za zestaw prac „Krew, pot i łzy” oraz, „Nieoczywiste” ” z cyklu „Barwy wolności”.
Wyróżnienie IPN w Rzeszowie za podjęcie tematyki Niepodległościowej przyznano Grzegorzowi Frydryk za zestaw prac.

Wernisaż połączony z rozdaniem nagród odbył się 20 grudnia 2018 r., wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w BWA do 27 stycznia 2019 r. 

do góry