Nawigacja

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Rzeszów, 20 grudnia 2018

20 grudnia 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie odbyło się ósme posiedzenie członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Rzeszowie z terenu województwa podkarpackiego. Tematem obrad było zainicjowanie działań w celu ochrony miejsc pamięci na terenie zakładów lotniczych w Mielcu, a także przedstawiono roczne sprawozdanie z prac Komitetu.
Na koniec dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, przedstawił prezentację podsumowującą działania Biura w 2018 r., obejmujące m.in. budowę i finansowanie nowych upamiętnień, a także remonty grobów wojennych.

Podczas ostatniego posiedzenia komitetu w 2018 r. Piotr Pilch wicemarszałek województwa podkarpackiego  podziękował wszystkim za całoroczną pracę, złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 

Fot. Radosław Sołek (IPN Rzeszów)

do góry