Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Represje wobec wsi i ruchu ludowego” – Lublin, 11 lipca 2018

12 lipca 2018 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji 11 lipca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się sesja naukowa, przygotowana z inicjatywy i pod patronatem Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego i Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Sesji towarzyszyła wystawa Represje wobec wsi i ruchu ludowego" przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
17 lipca 2018 r. Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie odwiedzili uczestnicy kolejnej edycji Lata Polonijnego, zorganizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, którzy mogli zapoznać się z prezentowaną wystawą. 

Na kilkudziesięciu planszach poświęconych represjom władz komunistycznych wobec wsi i ruchu ludowego umieszczono również dokumenty i fotografie przedstawiające rolę ludowców w okresie międzywojennym i latach II wojny światowej. Prezentowane fotografie, dokumenty, plakaty i obwieszczenia ukazują m.in. walkę Batalionów Chłopskich, działalność zakonspirowanych struktur partyjnych Stronnictwa Ludowego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, wprowadzenie dekretu o reformie rolnej, kolektywizację wsi, walkę z „kułakami”, „proces szesnastu”, powstanie i rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

do góry