Nawigacja

Aktualności

„Spotkanie z Niepodległą” i wykład prof. Andrzeja Nowaka – Rzeszów, 11 maja 2018

11 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, historykiem i publicystą, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, wykładowcą w Zakładzie Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednym z najwybitniejszych historyków, który od lat bada i interpretuje polskie dzieje. Profesor Nowak wygłosił dla podkarpackiej publiczności wykład pt. „Drogi do niepodległości: 1918, 2018”, spotkaniu towarzyszyła promocja jego najnowszej książki „Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę”. 

Autor uświadamia Czytelnikowi – czytamy w jej opisie – trudną drogę do wolności, na której złożono tyle ofiar... Widać jak wielki i różnorodny to był wysiłek – z tego trzeba zdawać sobie dziś sprawę, by znów nie utracić ogromu polskiego dziedzictwa. Ta książka nie tylko edukuje, ale wzywa każdego Polaka do systematycznych działań na rzecz ojczystej wspólnoty, uświadamia sens takiego działania i skutki jego ewentualnego zaniechania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych na czele z posłem na Sejm RP Wojciechem Buczakiem, władz samorządowych, historycy, nauczyciele akademiccy, ludzie nauki i kultury, młodzież Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz członkowie Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN O/Rzeszów)

do góry