Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Mirosława Surdeja „Okręg Rzeszowski. Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947” – Mielec, 21 kwietnia 2018

21 kwietnia 2018 r., o godz. 17.00, w sali „Kany”, ul. Ks. Henryka Arczewskiego 7 w Mielcu odbyła się promocja publikacji dr. Mirosława Surdeja (IPN O/Rzeszów)Okręg Rzeszowski. Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947”. 

Celem publikacji było odtworzenie historii Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego  w latach 1944–1947. Wiosną 1946 r. obejmował on swą działalnością północną część  ówczesnego  województwa  rzeszowskiego  oraz  fragmenty  województw lubelskiego i kieleckiego. Książka przedstawia przeobrażenia strukturalne Okręgu, charakterystykę jego kadry dowódczej, a także formy i metody działania. W obliczu kolejnej okupacji Polski i perspektywy sowieckiego zniewolenia żołnierze Okręgu Rzeszowskiego NOW/NZW prowadzili bezkompromisową walkę z komunistycznym aparatem represji. Chronili ludność polską przed zagrożeniem ze strony ukraińskich  formacji  nacjonalistycznych  oraz  pospolitych  bandytów. Zmiany sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej zmusiły kierownictwo NOW/NZW do zawieszenia działalności Okręgu Rzeszowskiego w  kwietniu  1947  r.  Część  jego  żołnierzy  kontynuowała  jednak  walkę, a później ukrywała się – ostatni z nich aż do lat sześćdziesiątych XX w.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie  i Ruch Patriotyczny w Mielcu.
Patronat medialny: Radio Leliwa Mielec.

Fot. Mariusz Mazur.

do góry