Nawigacja

Aktualności

Zmarł Michał Kunysz ps. „Mikron” członek łańcuckiej organizacji „Orląt”

  • Michał Kunysz - student AGH w Krakowie
  • Michał Kunysz - student AGH w Krakowie
  • Michał Kunysz w Krynicy Górskiej w 1963 roku
  • Michał Kunysz, lata 60- te.

26 marca 2018 r. na Dolnym Śląski zmarł Michał Kunysz ps. „Mikron” syn Bronisława i Anieli z domu Uchman, ur. 13 sierpnia 1929 r. w Kraczkowej, powiat Łańcut. Był członkiem organizacji „Orląt”, oddział krypt. „Westerplatte”, w której pełnił funkcję komendanta placówki „Wierch”.  W 1948 r. zdał maturę w liceum w Łańcucie i rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Wydział Geologii. Jesienią 1949 r. uniknął aresztowania, musiał przerwać studia, ukrywał się do 1956 r. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się i w październiku 1956 r. powrócił na studia, gdzie w 1961 r. uzyskał tytuł mgr inż. na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Krakowie. Po studiach rozpoczął pracę w kopalni „Lena” w Złotoryji. W 1965 r. został zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym KGHM w Lubinie. Napisał pracę doktorską, „Właściwości skał złoża LGOM-u na tle ich rozwoju litologicznego w monoklinie przedsudeckiej”, którą obronił w 1973 r. W 1998 r. przeszedł na emeryturę, był autorem licznych publikacji naukowych i patentów.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 marca 2018 r. w Raszówce. 

Fot. Zbiory rodzinne.

do góry