Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990” – Rzeszów, 8 - 31 marca 2018

  • Z dziejów oporu społecznego...

W związku z przypadającą 50. rocznicą wydarzeń Marca 1968 roku przed budynkiem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w dniach 8-31 marca 2018 r. będzie prezentowana wystawa „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od »ostatnich leśnych« do »Solidarności«”

Wystawa okolicznościowa, została przygotowana w związku z obchodami XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Opór społeczny w Polsce południowo-wschodniej to niezwykle szeroki temat historyczny, jego przedstawienie na niewielkiej wystawie to zadanie omalże niemożliwe. Zdecydowaliśmy się zaprezentować na ekspozycji kilka, naszym zdaniem, najbardziej istotnych dla naszego regionu przejawów braku zgody na narzucony odgórnie system. Wystawa ma układ chronologiczny. Zagadnienia, które przedstawiamy, to m.in. działalność ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego, rola Kościoła katolickiego w konfrontacji z systemem komunistycznym, wydarzenia Marca 1968 r., działalność KPN, ROPCiO, NSZZ „Solidarność” czy NZS. Jeden z paneli tej wystawy poświęcony jest wydarzeniom jakie miały miejcse na terenie województwa podkarpackiego w 1968 roku. 

...

Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do odwiedzania internetowego portalu tematycznego http://marzec1968.pl/ Powstały w 2008 roku serwis internetowy zyskał nowy wygląd, nowe funkcjonalności i przede wszystkim dużą ilość nowych treści: dokumentów, zdjęć, grafik, materiałów edukacyjnych oraz tekstów historycznych. Portal stanowi kompendium wiedzy dla szukających informacji o jednym z  „polskich miesięcy”. W sekcji „Historia” (link) można znaleźć teksty opisujące różne aspekty Marca '68 od jego genezy po następstwa. Wspomniana część serwisu jest również dostępna w języku angielskim (link). Na interaktywnej „Mapie protestów” (link) można znaleźć opisy wydarzeń z perspektywy różnych miast. Sekcja „Dokumenty” (link) zawiera kopie cyfrowe archiwaliów dotyczących takich zagadnień jak propaganda, satyra czy protesty studenckie (link). Polecamy tekst  „Marzec ’68 w kartotekach SB”, czyli analizę tego, w jaki sposób SB inwigilowała uczestników protestów i osoby pochodzenia żydowskiego (link). Ciekawą grupę dokumentów stanowią też zagraniczne komentarze na temat Marca, m.in. te zamieszczone na łamach prasy polonijnej (link). Dzięki uprzejmości Dyrekcji Wojskowego Biura Historycznego można zapoznać się z materiałami dot. m.in. indoktrynacji politycznej żołnierzy oraz czystek w wojsku w kontekście Marca ’68 (link).

Pokaźną część ekspozycji internetowej stanowią fotografie oraz kopie cyfrowe zarekwirowanych przez bezpiekę ulotek (link). W serwisie zostały opublikowane zarówno fotografie przejęte przez IPN jako spuściznę archiwalną po organach bezpieczeństwa państwa PRL (link), jak również zdjęcia przekazane przez naszych darczyńców, np. zdjęcia Macieja Kossowskiego (link). W sekcji „Multmedia” zamieszczono m.in. filmy operacyjne, filmy edukacyjne i nagrania audio, w tym unikatowe nagranie przemówienia Edwarda Gierka z 14 III 1968 r. ze zbiorów Polskiego Radia w Katowicach (link). Odnowiona sekcja „Kalendarium” przedstawia opis najważniejszych wydarzeń na osi czasu (link). Ważną częścią portalu jest strefa edukacyjna (link), gdzie można znaleźć m.in. publikacje IPN w wersji cyfrowej, plansze wystaw tematycznych oraz scenariusz lekcji historii pt. Oblicza Marca.

Serdecznie zapraszamy. 

do góry