Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Religijnym „Rola narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”

 

 
Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”
 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Informują, że w roku szkolnym 2017/18 zostanie zorganizowany Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”.

Informacja o miejscach i czasie przeprowadzenia Konkursu zamieszczone są Regulaminie Konkursu.

Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej, z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Święty Jan Paweł II, który dał nam realną nadzieję na życie w wolnej Polsce. Kościół był jedyną instytucją, która wychowywała Naród do wolności, był też depozytariuszem utraconej państwowości. To parafie i zakony przechowywały pamięć o historii Narodu. Duchowni mówili zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Naród zachował zdolność do odbudowy samodzielnego państwa. Upowszechnianie tej wiedzy wpłynie na kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Karta zgłoszenia
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń prosimy przesyłać na adres: jkulasa@pcen.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

Na szczegółowe pytania dotyczące przebiegu Konkursu informacji udziela Pan Jacek Kulasa tel. 158224015 wew. 27, e-mail: jkulasa@pcen.pl.
 

 

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w Konkursie!

do góry