Nawigacja

Aktualności

Wykład Stanisława Alota „Czerwony Bór 1982 - perfidna forma internowania” – Rzeszów, 4 października 2017

Członkowie i sympatycy Klub Historyczny im. płk. Łukasza Cieplińskiego, który działa przy rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej spotkali się wykładzie  Stanisława Alota „Czerwony Bór 1982 - perfidna forma internowania”.
Wśród uczestników spotkania byli świadkowie tamtych wydarzeń, którzy wymienili się swoimi wspomnieniami i refleksjami. 

W drugiej połowie 1982 roku w Czerwonym Borze utworzono Wojskowy Obóz Specjalny, powołany na potrzeby przeszkolenia rezerwistów. W rzeczywistości był to jeden z obozów odosobnienia dla działaczy zdelegalizowanej wówczas Solidarności. Był to pobór rezerwistów, ale byli i tacy, którzy wcześniej w wojsku nie służyli. Oczywiście nie byli to żadni ochotnicy, wcieleni zostali przymusowo, często ludzie chorzy, z problemami wzrokowymi, głusi, kulawi czy bez palców u ręki, jak wspomina prelegent. Przynależność do nielegalnych struktur Solidarności była jedynym kryterium poboru. Sytuacja w tych obozach była znacznie gorsza niż w obozach dla internowanych. Działacze Solidarności byli poddawani szykanom, upokorzeniom i zastraszaniu, a przede wszystkim morderczym ćwiczeniom, podlegali prawom wojskowym i mogli zostać nawet rozstrzelani. Jak wspomina Stanisław Alot, obok na poligonie stacjonowały radzieckie wojska i jeden z oficerów powiedział „Zrobimy wam tu drugi Katyń”. 
Marian Hady mimo przyznanej WKU kat. C i trwale uszkodzonego kręgosłupa został wcielony na ćwiczenia wojskowe. Na zgrupowaniu, ze zwględów zdrowotnych nie mógł przyjąć postawy „na baczność”, za lekceważące traktowanie munduru i żołnierza wojska polskiego dostał  karę 10 dni tzw. zok-u, zakazu opuszczania koszar. 

Dziś na próżno szukać śladów po tym miejscu, rozebrano baraki, i ogrodzenie z kolczastego drutu, zlikwidowano jednostkę wojskową i rośnie tam gęsty las. 
 

Akta IPN 0236 / 263 tom 1

21 października 1982 roku dyrektor Departamentu V MSW w Warszawie płk. Józef Sasin wystosował do zastępców komendantów wojewódzkich MO do spraw SB pismo, w którym nakazał do 23 października 1982 roku wytypować osoby rekrutujące się głównie z dużych zakładów pracy, podejrzane o inspirowanie i organizowanie strajków i zajść ulicznych, druk, kolportaż, łącznikowanie, a nie nadających się (z braku dowodów) do internowania lub zatrzymania.
29 października 1982 roku Departament III MSW sporządził wykaz osób wytypowanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych. Tego rodzaju wykazy trafiły do kilkudziesięciu WKU w całym kraju. Z powyższego wynika, że SB ściśle współpracowała z WSW.  

do góry