Nawigacja

Aktualności

Konferencja popularnonaukowa „Południowo-wschodnie województwa II Rzeczypospolitej i w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć” oraz prezentacja wystawy przygotowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie – Leszno, 29 września 2017

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wraz z Muzeum Ziemi Wschodniej oraz Archiwum Państwowym w Lesznie ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję popularnonaukową pt. „Południowo–wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”, która odbędzie się 29 września br. w siedzibie muzeum przy placu Farnym. Pracownicy IPN, a także goście z Zielonej Góry, Głogowa oraz wschowianie zreferują na niej problematykę dotyczącą ogólnych kwestii Kresów Wschodnich, a także dotyczącą sowieckiej oraz niemieckiej okupacji tej części dawnej Polski. Osobne bloki tematyczne konferencji dotyczyć będą zbrodni dokonanych przez oddziały ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej na terenach Wołynia i tzw. Małopolski Wschodniej oraz ekspatriacji Polaków z tych regionów na zachód. W tym ostatnim bloku odbędzie się szczególnie interesujący dla wschowian wykład pani Barbary Ratajewskiej, traktujący o zasiedlaniu powiatu wschowskiego przez ludność z południowo-wschodnich województw II RP.
Osobno zostanie omówiona problematyka dotycząca upamiętnienie losu Kresowian. Zwieńczeniem obrad będzie otwarcie ekspozycji planszowej przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie pt. „Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani”, której tematem jest historia Polaków zesłanych w latach 1768 – 1956 w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, na której zaprezentowane zostaną liczne materiały źródłowe odnoszące się do tych zesłań. Ponadto przygotowano planszę poświęconą działalności Związku Sybiraków i innym działaniom mającym na celu zachowanie pamięci o „Golgocie Wschodu”. Otwarcie wystawy zostanie uświetnione występem wschowskiego chóru „Lutnia”. Chętnych do zapoznania się z nią zapraszamy do końca października. Dziękujemy Nadleśnictwu Włoszakowice i Piekarni Gierczak za wsparcie inicjatywy. 

Plakat dotyczący konferencji i wystawy w załączniku. 

do góry