Nawigacja

Aktualności

Zmarł biskup Kazimierz Ryczan

Zmarł biskup Kazimierz Ryczan pochodzący z Podkarpacia. 
Urodził się 10 lutego 1939 w Żurawicy niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Biskup ordynariusz diecezji kieleckiej w latach 1993–2014, od 2014 biskup senior diecezji kieleckiej. Kazimierz Ryczan był też doktorem habilitowanym nauk teologicznych. W Przemyślu skończył liceum i zdał maturę. W latach 1956–1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Studia musiał przerwać w celu odbycia dwuletniej służby wojskowej w Morągu. Święcenia przyjął 16 czerwca 1963. Ma za sobą bogata karierę naukową. W latach 1966–1969 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym instytucie kontynuował studia w latach 1975–1978, które zwieńczył doktoratem. Jego praca doktorska miała tytuł "Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie wybranej społeczności miejskiej". Specjalizację pogłębiał na stypendiach naukowych w Instytucie Katolickim w Paryżu w 1979 i na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w 1989. Habilitację uzyskał w 1992 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego po przedłożeniu rozprawy "Wartości katolików a typ środowiska miejskiego". Jego pierwszą posługą duszpasterską była w latach 1963–1965 parafia w Szebniach gdzie był wikariuszem, następnie w latach 1965–1966 wikariusz w parafii farnej w Rzeszowie. W latach 1970–1975 był duszpasterzem akademickim w Rzeszowie. W latach 1970–1975 był wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1976 pracował w Katedrze Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, najpierw na stanowisku asystenta, od 1980 starszego asystenta, a od 1983 adiunkta. Po uzyskaniu habilitacji objął funkcję kierownika tej katedry. W 1993 został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie objął jednak urzędu, gdyż w tym samym czasie - w 1993 roku został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji w Kielcach. W 1997 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pracując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był sekretarzem, a następnie w latach 1980–1981 I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980–1981), od 1983 do 1989 wicedyrektorem, a w latach 1989–1993 dyrektorem konwiktu księży studentów. 17 lipca 1993 został prekonizowany biskupem ordynariuszem diecezji kieleckiej. 11 września 1993 odbył ingres do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, gdzie otrzymał święcenia biskupie. Udzielił mu ich kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski, z towarzyszeniem arcybiskupa Edwarda Nowaka, sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i Mieczysława Jaworskiego, biskupa pomocniczego kieleckiego. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „In vinculo communionis” (W więzach wspólnoty). W poniedziałek obchodzono 24. rocznicę przyjęcia przez niego sakry biskupiej. 

do góry