Nawigacja

Aktualności

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej – Rzeszów, 30 sierpnia 2017 r.

30 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Podkarpackiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, która działa pod skrzydłami Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

31 sierpnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zapisy: 

  • ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
  • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

W związku z powyższym działania zmierzające do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja tych działań, w tym również wojewódzkie rady kombatanckie oraz wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zostaną przekazane pod opiekę Wojewody Podkarpackiego. 

W spotkaniu uczestniczyli kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko. Do zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy m.in. przygotowanie dokumentacji potwierdzającej działalność opozycyjną oraz przekazywanie następnym pokoleniom wiedzy o ofiarach represji. 

do góry