Nawigacja

Aktualności

Żołnierze podziemia niepodległościowego uhonorowani Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Rzeszów, 28 sierpnia 2017

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła w imieniu Prezydenta RP Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego Tadeuszowi Lutakowi i Henrykowi Atemborskiemu. W uroczystości wziął udział dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie - dr Dariusz Iwaneczko oraz dr Piotr Szopa - Samodzielne Stanowisko do Spraw Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Dla odznaczonego podporucznika Tadeusza Lutaka list gratulacyjny dołączyła premier Beata Szydło z okazji setnych urodzin. 

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r., nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Ppor. Tadeusz Władysław Lutak ps. „Pancerz” ur. 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej, jeden z nielicznych żyjących uczestników wojny obronnej 1939 r. oraz aktywny żołnierz konspiracji niepodległościowej czasu wojny podległej inspektorowi Armii Krajowej Łukaszowi Cieplińskiemu. Po wejściu Sowietów zmuszony wyjechać na tzw. Ziemie Odzyskane. Powrócił w rodzinne strony w 1946 r. 2 stycznia 2001 r. został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego. Aktywny działacz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Od wielu lat ppor. Tadeusz Lutak pomagał w działaniach prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Współorganizował rajd szlakiem AK na pogórzu strzyżowskim, co roku bierze udział w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, gdzie promuje sylwetkę swojego dowódcy ppor. cz. w. Stanisława Mikulskiego, inicjował akcję nadania rondu w Strzyżowie imię Rafała Peszka ps. „Królik”. W 2016 r. udostępnił żołnierzom swojej macierzystej jednostki wojskowej w Żurawicy unikatowe materiały fotograficzne dotyczące działania tej jednostki przed wojną, a także osobiście ją odwiedził. Odznaczenia i medale: Medal Wojska (Londyński-czterokrotnie) (1948), Medal Zwycięstwa i Wolności (1968), Krzyż Partyzancki (1973), Krzyż Armii Krajowej (1981), Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 (1982), KKOOP (1987), Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1993), Krzyż Armii Krajowej (1998).


Henryk Atemborski urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. Był uczestnikiem obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. W 1944 r. pod ps. „Pancerny” był żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie podjął pracę  na WSK w Mielcu, a następnie w Zakładach Chemicznych w Nowej Sarzynie. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK  WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Organizował wycieczki szlakiem miejsc związanych z historią Polski jako przewodnik i instruktor krajoznawstwa PTTK. Od 1980 r. był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r. W dniach 05.05.2002 r. – 22.04.2003 r. podjął się samotnej wyprawy rowerowej dookoła Europy, która miała na celu promocją Polski w Unii Europejskiej. Honorowy obywatel miasta i gminy Nowa Sarzyna. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, któremu udostępnił swoje zbiory wśród nich nagrania z lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Kombatant, wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyż Partyzancki (1995). Krzyż Więźnia Politycznego (1997), Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznaka Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001).

Relacja na stronie: https://rzeszow.tvp.pl/33765445/henryk-atemborski-i-tadeusz-lutak-odznaczeni-zolnierze-podziemia

do góry