Nawigacja

Aktualności

Zmarł Józef Konkel

  • Józef Konkel
    Józef Konkel

9 sierpnia 2017 r. zmarł Józef Konkel, działacz opozycji antykomunistycznej, członek „Solidarności”, Zarządu i Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego oraz radny Miasta Rzeszowa.

Józef Konkel urodził się 5 marca 1938 r. w Sierakowicach. W latach 60. i 70. pracownik Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa Transbud, Zakładu Przemysłu Terenowego. W 1974 r. został zwolniony z pracy w Zakładzie Przemysłu Terenowego w Rzeszowie za organizację strajku. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych (PIP) „Instal” w Rzeszowie. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcje członka Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PIP „Instal” oraz członka Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajku chłopskim w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, zakończonego podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 26 lutego 1982 r. Następnie w kwietniu 1982 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Rzeszów oraz pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PIP „Instal”. W ramach działalności opozycyjnej do 1989 r. m.in. kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz zorganizował nielegalną drukarnię na terenie PIP „Instal”. Ze względu na prowadzoną działalność wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.

We wrześniu 1988 r. zainicjował powstanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na terenie PIP „Instal”. Znalazł się również wśród członków RKW NSZZ „Solidarność” Rzeszów, którzy od stycznia 1989 r. wznowili jawną działalność związkową oraz wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.

Pełnił funkcję członka Zarządu i Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego oraz radnego Miasta Rzeszowa. Był współorganizatorem i członkiem Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie. W latach 1998–2002 radny Miasta Rzeszów.

Józef Konkel został odznaczony: Krzyżem Więźnia Politycznego (1998), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa 1939–1989 (1998), Krzyżem Semper Fidelis (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) z okazji 25-lecia „S” w Regionie Rzeszowskim (2005), medalem i odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Pogrzeb odbędzie się 12 sierpnia 2017 r., o godzinie 10.30, na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

do góry