Nawigacja

Aktualności

Obrady Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy IPN – Rzeszów, 14 czerwca 2017

II posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie

W dniu dzisiejszym w siedzibie rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się II posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Gościem szczególnym posiedzenia był dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek, który wręczył Julianowi Pawełce akt powołania na członka Komitetu. 

Podczas posiedzenia rozpatrywano sprawę renowacji i rewitalizacji upamiętnienia. Ważną kwestią, którą poruszano podczas obrad, była problematyka związana z nielegalnymi ukraińskimi upamiętnieniami na terenie Podkarpacia. Członkowie Komitetu, korzystając z obecności dyrektora Adama Siwka, zgłosili szereg postulatów odnośnie upamiętnień. Spotkanie było okazją do zapoznania się z aktualnym stanowiskiem polskich władz w kwestii nielegalnych upamiętnień. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry