Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej...” PRL w latach 1970-1975 – Rzeszów-Łańcut, 7-9 czerwca 2017

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej...”. PRL w latach 1970-1975, która odbywa się w dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie.

Podczas tego naukowego wydarzenia, w dniu dzisiejszym zaprezentowana została książka PRL na pochylni (1975-1980)”, red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, Rzeszów 2017. Jest ona rezultatem konferencji „PRL na pochylni 1975–1980”, której organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Spotkała się ona z zainteresowaniem czytelników, mamy nadzieję, że pozwoli zrozumieć lata 70-te i epoką Edwarda Gierka w Polsce. W publikacji zamieszczono 35 artykułów, które dotyczą władzy, gospodarki, polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych, kościoła oraz publicystyki i propagandy.
Druga połowa lat siedemdziesiątych XX w. to w dziejach PRL okres pogłębiającego się kryzysu społeczno-gospodarczego. Załamanie ekonomiczne odczuwane szczególnie dotkliwie po kilku latach względnej poprawy jakości życia Polaków z początku dekady doprowadziło do wzrostu niezadowolenia społecznego, którego apogeum przypadło na sierpień 1980 r. Towarzyszyło mu powstawanie zorganizowanych ruchów opozycyjnych, które jawnie wyrażały swój sprzeciw wobec poczynań władz partyjnych i państwowych.
Książka jest pierwszą próbą kompleksowej analizy polskiej rzeczywistości przed rewolucją „Solidarności”. Opisania zachodzących wtedy procesów podjęło się kilkudziesięciu autorów reprezentujących różne specjalizacje i ośrodki naukowe z Polski oraz Niemiec.

Konferencja ściągnęła na Podkarpacie historyków, politologów i socjologów z całej Polski. Tematem rozmów jest dekada rządów Edwarda Gierka, która pod wieloma względami była ciekawa z punktu widzenia jej dzisiejszej analizy. Przez wiele osób okres ten jest oceniany pozytywnie, głównie ze względu na poziom życia mieszkańców, ale także pozycji Polski w Europie. Badacze dowodzą, że w istocie wcale taki nie był.

Patronat medialny nad konferencją objęli: TVP 3 Rzeszów - Telewizja Polska S.A., Polskie Radio Rzeszów i Gazeta Codzienna „Nowiny”. 

Program konferencji w załączniku. 
Relacja na stronie: https://rzeszow.tvp.pl/32724710/konferencja-poswiecona-prl-w-latach-19701975

Fot. Katarzyna Gajda-Bator, Krzysztof Kapłon

 

 

 

 

 

 

do góry