Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Syberia oczami zesłanego dziecka” i prezentacja wystawy „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani” – Rzeszów, 31 marca – 1 kwietnia 2017

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Filologii Rosyjskiej, Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów UR oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zapraszają do udziału w Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Syberia oczami zesłanego dziecka”. Wśród historyków z Polski, Ukrainy i Rosji, którzy poruszali temat deportacji, zsyłek, życia i pracy na Syberii, szczególną uwgę poświęcono wspomnieniom osób, które przeżyły w tym odległym zakątku świata część swojego życia i te historie pozostanią z nimi na zawsze. Wśród zaproszonych gości byli obecni naoczni świadkowie, pani Danuta Zbyszyńska prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i pani Dorota Combrzyńska-Nogala autorka książki "Syberyjskie przygody Chmurki". Również swoimi przygodami z podróży po Syberii  w 2012 i 2015 r. podzielili się podróżnicy Wojciech Kubala i Łukasz Błażejowski, którzy w ciągu 45 dni zwiedzili najodleglejsze zakątki dzisiejszej Syberii. 

Zaprezentowano wystawę przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”. Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768–1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane w ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom o zachowanie pamięci o „Golgocie Wschodu”.

 

do góry