Nawigacja

Aktualności

Zajęcia dla uczniów prowadzone przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie w marcu 2017

W marcu 2017 roku historycy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie poprowadzą następujące zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Większość z nich poświęcona będzie tematyce „Żołnierzy Wyklętych" i pomocy Polaków dla ludności żydowskiej podczas okupacji. 

 • 1 marca 2017 r.  wykład pt. „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Zespołu Szkół w Posadzie Górnej wygłosi Maciej Rędziniak
 • 1 marca 2017 r. prelekcję na temat ,,Żołnierzy Wyklętych” dla uczniów Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie wygłosi Piotr Chmielowiec
 • 1 marca 2017 r. prelekcję na temat ,,Żołnierzy Wyklętych” dla uczniów Zespółu Szkół nr 4 w Jaśle wygłosi dr Krzysztof Tochman
 • 1 marca 2017 r. wykład pt. „Żołnierze wyklęci na Rzeszowszczyźnie” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu wygłosi Artur Brożyniak
 • 2 marca 2017 r. prelekcje pt. „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów (2 grupy) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie wygłosi Zenon Fajger
 • 2 marca 2017 r. wykład pt.  „Cichociemni” dla uczniów Zespołu Szkół w Niebylcu wygłosi Maciej Rędziniak
 • 2 marca 2017 r. wykład pt. „Dzieci i młodzież w czasie II wojny światowej” dla uczniów Zespołu Szkół w Niebylcu wygłosi Maciej Rędziniak
 • 2 marca 2017 r. podczas sesji popularnonaukowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej prelekcję na ten temat poprowadzi dr. Paweł Róg. 
 • 3 marca 2017 r. wykład pt. „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Zespołu Szkół w Golcowej wygłosi Maciej Rędziniak
 • 6 marca 2017 r. wykłady „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” wygłosi Maciej Rędziniak ( 2 grupy) w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Małopolskim
 • 7 marca 2017 r. lekcję pt. „Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 7 marca 2017 r. lekcję pt. „Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej” dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 7 marca 2017 r. lekcję pt. „Sztuka w służbie propagandy” dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 7 marca 2017 r.   wykład „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku wygłosi Maciej Rędziniak
 • 8 marca 2017 r. prelekcję na temat „Żołnierzy Wyklętych” podczas Finału Wojewódzkiego Turnieju  Poezji i Prozy ,,Zawsze Wierni” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprowadzi Maciej Rędziniak
 • 9 marca 2017 r. wykład „Stan wojenny 1981 r.” dla uczniów Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej wygłosi Maciej Rędziniak
 • 10 marca 201 7 r. prelekcję pt. ,,Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem wygłosi Zenon Fajger
 • 12 marca 2017 r. wykład pt. ,,Władysław Koba (1914-1949)” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korzenicy wygłosi Tomasz Bereza
 • 13 marca 2017 r. prelekcję „Młodzież w Powstaniu Warszawskim” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyczynie  wygłosi Zenon Fajger
 • 14 marca 2017 r. lekcję pt. „Zbrodnia Wołyńska” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 14 marca 2017 r. lekcję pt. „Uliczka – obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczpospolitej, który zniknął w wyniku Holokaustu” dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 14 marca 2017 r. wykład „Dzieci i młodzież w czasie II wojny światowej” dla uczniów Zespołu Szkół w Zwierniku wygłosi Maciej RędziniakWykład „Dzieci i młodzież w czasie II wojny światowej” dla uczniów Zespołu Szkół w Zwierniku wygłosi Maciej Rędziniak
 • 14 marca 2017 r. wykład „Rotmistrz Witold Pilecki” dla uczniów Zespołu Szkół w Zwierniku wygłosi Maciej Rędziniak
 • 15 marca 2017 r. wykłady „Żołnierze Wyklęci” i „Zbrodnia Wołyńska” wygłosi Maciej Rędziniak w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  w Rzeszowie,
   ul. Gałęzowskiego 4
 • 15 marca 2017 r. warsztaty „Młodzi w PRL” dla uczniów biorących udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990" przeprowadzi Katarzyna Kyc
 • 16 marca 2017 r. warsztaty „Symbole naszej historii” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jareniówce  przeprowadzi Maciej Rędziniak 
 • 16 marca 2017 r. warsztaty „Symbole naszej historii” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jareniówce  przeprowadzi Maciej Rędziniak 
 • 16 marca 2017 r. prelekcję „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wygłosi Zenon Fajger
 • 17 marca 2017 r. wykład „Cichociemni” oraz warsztaty „Kryzysy PRL” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach wygłosi Maciej Rędziniak
 • 17 marca 2017 r. lekcje „Stan wojenny” dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. bł. Ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach przeprowadzi Zenon Fajger (2 grupy)
 • 17 marca 2017 r. zajęcia „Zagłada Żydów polskich. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w latach 1939-1945” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem przeprowadzi Michał Kalisz
 • 20 marca 2017 r. prelekcję pt. „Danuta Siedzikówna »Inka«” dla uczniów  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotekce Publicznej w Rzeszowie Filia nr 7 wygłosi Zenon Fajger 
 • 20 marca 2017 r. wykład „ Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej na terenie powiatu gorlickiego” podczas sesji naukowej w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu wygłosi Michał Kalisz
 • 21 marca 2017 r. prelekcję pt. „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie wygłosi Zenon Fajger
 • 21 marca 2017 r. warsztaty „Kryzysy PRL” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie przeprowadzi Zenon Fajger
 • 21 marca 2017 r. wykład „Żołnierze Wyklęci” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, Punkt biblioteczny Filii nr 9, ul. Dąbrowskiego 79a wygłosi Maciej Rędziniak
 • 22 marca 2017 r. warsztaty „Symbole naszej historii” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 przeprowadzi Maciej Rędziniak 
 • 23 marca 2017 r. prelekcje „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wygłosi Zenon Fajger (2 grupy) w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
 • 24 marca 2017 r. wykład „Deportacje obywateli polskich przez władze ZSRR w latach 1940-1941” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie, Filia w Sędziszowie Małopolskim, ul. Fabryczna 4 wygłosi Maciej  Rędziniak 
 • 24 marca 2017 r. prelekcje „Harcerze podczas II wojny światowej” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie z Oddziałami Integracyjnymi im. prof. Władysława Szafera wygłosi Zenon Fajger ( 3 grupy)
 • 27 marca 2017 r. zajęcia „Interrex Polski - Prymas Stefan kardynał Wyszyński a obchody Milenium Chrztu Polski” dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rakszawie przeprowadzi Katarzyna Kyc
 • 27 marca 2017 r. zajęcia „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rakszawie przeprowadzi Katarzyna Kyc
 • 28 marca 2017 r. prelekcje „Nie tylko Kamienie na szaniec – zaangażowanie młodzieży w walce z okupantem w Inspektoracie Rzeszowskim AK na przykładzie ugrupowania »Wedeta«” dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie wygłosi Zenon Fajger (5 grup)
 • 29 marca 2017 r. pokaz filmu dokumentalnego „Zapora" w reż. Konrada Starczewskiego w ramach regionalnego projektu edukacyjnego „Młodzi o przeszłości - Mała Ojczyzna"  . Projekcję poprzedzi prelekcja historyka IPN Oddział w Rzeszowie
 • 30 marca 2017 r. prelekcję „Nasi rówieśnicy w PRL” dla uczniów Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu wygłosi Zenon Fajger
 • 30 marca 2017 r. prelekcję „Płk Łukasz Ciepliński” dla uczniów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkij w Przemyślu Filia w Przeworsku wygłosi Zenon Fajger
 • 30 marca 2017 r. prelekcję „Żołnierze Niezłomni” w Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach wygłosi Zenon Fajger
 • 31 marca 2017 r. lekcję „Harcerze podczas II wojny światowej” dla uczniów Zespołu Szkół im. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli przeprowadzi Zenon Fajger
 • 31 marca 2017 r. lekcję „»Zośka« i inni – dalsze losy bohaterów Kamieni na szaniec” dla uczniów Zespołu Szkół im. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli przeprowadzi Zenon Fajger
do góry